overzicht politieke gastenboeken

Jaap de Hoop Scheffer, 30 april 1998:

Ook in verkiezingstijd is het Koningshuis in Nederland de stabiele en constante factor. Vandaag wil ik daarom beginnen met het gelukwensen van onze voortreffelijke vorstin Beatrix.

Eigenlijk is het toch wel een vreemde campagne. PvdA en VVD willen samen verder regeren. Zeggen ze. De mensen kregen een soap-serie opgediend. Compleet met ruzies en gedoe. Maar achter de schermen werd het glas geheven en werden de zaken gedaan. De kijkdichtheid was misschien niet al te hoog. Maar de sterren hadden zichzelf toch al geprolongeerd. Het zal veel mensen niet echt hebben geboeid. Wat moesten ze ermee? Stemmen op Kok, is stemmen op Bolkestein. En omgekeerd. Zoveel is duidelijk. Wat ze ook zeggen over hypotheekrente, de benzineprijzen of sociaal beleid, ze worden het samen toch wel eens. De een is even betrouwbaar als de ander. Blijft er dan nog wat te kiezen over?

Absoluut. De voldongen feiten gelden alleen als men PvdA of VVD stemt. Daar alleen krijgt men twee leiders voor de prijs van één. Met die twee partijen accepteert men dat campagne en verkiezingen er eigenlijk niet zo toe doen, omdat de uitkomst toch al vaststaat. Eigenlijk is het vreemd dat de media-aandacht zich zo op die twee partijen heeft geconcentreerd. Want ongeveer de helft van alle Nederlanders is juist niet van plan PvdA of VVD te stemmen. Zij kiezen andere partijen. En die andere helft heeft keus genoeg. Er is inderdaad veel, veel meer dan PvdA of VVD. En dan gaat het echt niet alleen om kleine partijen.

Het CDA is bij de verkiezingen in maart van dit jaar als grootste partij van Nederland uit de bus gekomen. Niemand had het verwacht, en toch was het zo. Alle opinie-peilingen hadden PvdA en VVD veel groter voorspeld. Ze hadden het mis. De publiciteit voor die verkiezingen ging vooral over de vraag of Kok of Bolkestein premier zou worden. Een bespottelijke vraag bij gemeenteraadsverkiezingen, maar toch. Het CDA leek geen rol van betekenis te spelen. En toen kwam die uitslag. Het CDA bleek niet alleen groter dan de VVD. Maar ook groter dan de PvdA. Het CDA telt weer mee, zette De Telegraaf als kop op de voorpagina. En zo is het ook. Er valt weer iets te kiezen.

Het CDA heeft zich niet aangesloten bij de Haagse politieke massa. Het CDA heeft goed gekeken en geluisterd naar de samenleving, en probeert te helpen waar het nodig is. De 24-uurs economie van PvdA en VVD en de nadruk op de individualisering brengen ook veel problemen met zich mee als stress en vereenzaming. Daar hoor je Paars niet over. Het CDA probeert voor ieder mens tijd en geld te vinden. Om zorg aan elkaar te kunnen besteden. Samenleven doe je niet alleen, is ons motto.

Er is veel onveiligheid in stad en dorp. Iedereen praat over meer agenten. Wij ook. Maar het CDA voegt daar ook een verhaal aan toe over waarden en normen. Ook daar hoor je Paars niet over. Dat vindt men daar betuttelend. Wij vinden het nodig. Wij willen een einde aan het gedogen van allerlei verloedering. Wij willen lik-op-stuk, ook bij kleine criminaliteit en wangedrag. Op school en thuis moet er meer ruimte en aandacht zijn voor opvoeding en begeleiding van de opgroeiende jeugd.

Het CDA geeft kansen, maar stelt ook duidelijk grenzen. Paars wil lastenverlichting voor iedereen. Zo'n twee tientjes per maand, ook voor de mensen die dat niet echt nodig hebben. Volgens de computers levert dat veel banen op, en dat staat sociaal in je programma. Maar als je echt sociaal wilt zijn, pak je nu eerst de sleetse plekken in de samenleving aan. Dan bezuinig je niet op weduwen, weduwnaars en wezen. Dan zorg je er voor dat alle ouders de opvoeding en opleiding van hun kinderen nog kunnen betalen.

Dan trek je geld uit voor ouderen met een klein pensioen voor wie de thuiszorg onbetaalbaar is geworden. Daarom geen extra lastenverlichting voor iedereen. Maar wel royaal zijn voor de mensen die het echt nodig hebben. Over die mensen hoor je Paars niet. Ook de o zo sterke en sociale Kok niet. Het CDA trekt gemiddeld honderd gulden per maand uit voor die gezinnen. Dat zijn er een op de drie. Die staan nu in de kou. Bij het CDA in de warmte.

De verkiezingscampagne is bijna voorbij. Er lijkt zo weinig te kiezen. Maar er is zoveel te kiezen. Het CDA telt weer mee, zo bleek in maart. Het CDA werd de grootste partij. Het CDA kan nog meer meetellen straks in mei. De verkiezingen gaan over veel meer dan over Kok en Bolkestein. Het CDA staat klaar om de economie solide te laten doorgroeien, net zoals Paars, maar bovendien om onze samenleving iets vriendelijker en iets netter te maken. En dat vergeet Paars.

Jaap de Hoop Scheffer

overzicht politieke gastenboeken

" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">