overzicht politieke gastenboeken

Jaap de Hoop Scheffer, 16 april 1998:

Paars is voor veel
mensen duur en guur

Kinderen, wonen en zorg. Het zijn drie onderwerpen waarmee iedereen in zijn leven bezig is. Soms met een van de drie. Soms met twee. Soms met allemaal tegelijk. Of je nu jong of oud bent. Ze kosten ook geld. Veel geld.

Neem het schoolgeld. Kijk naar de huishuur. Of naar de eigen bijdrage in de thuiszorg. Mensen met de laagste inkomens kunnen nog wel eens subsidie krijgen. Maar als je al een beetje meer verdient, of als je naast je aow een klein pensioen hebt, betaal je de volle mep. Alsof je dan rijk bent... Paars is leuk voor de economisch sterken. Maar Paars is voor veel gewone mensen duur en guur geweest. Veel mensen zitten nu heel krap. Omdat de kinderen zo duur zijn. Of het huis. Of de zorg. In deze rijke tijd telt voor hen elke gulden. Het CDA heeft juist aan deze mensen gedacht. Juist zij kunnen reusachtig worden geholpen.

Moeite waard
Het motto van het CDA is: samenleven doe je niet alleen. We zijn er voor elkaar. En als het nodig is, helpen we elkaars lasten te dragen. Daarom wil het CDA voor veel mensen de lasten verlichten van kinderen, wonen en zorg. We hebben er goed over nagedacht. We hebben een uitstekend plan klaarliggen. Het heet De Moeite Waard. En dat heet het niet voor niets. Het komt er in het kort op neer dat het CDA wil dat de lasten voor kinderen, wonen en zorg niet hoger worden dan een bepaald deel van het belastbaar inkomen in een gezin.

Zijn de lasten hoger, dan neemt de overheid dat deel voor haar rekening. Bij studie betekent dit bijvoorbeeld dat de grens komt te vervallen om tegemoetkoming te krijgen in de studiekosten. Deze grens ligt rond ƒ40.000. Daarboven is alles rekening ouders. Alsof men met studerende kinderen en een inkomen van zeg ƒ50.000 of ƒ60.000 geld genoeg heeft. Veel gezinnen met schoolgaande kinderen kunnen niet meer op vakantie. Want in september komt de rekening van Ritzen. En die rekening is tegenwoordig heel hoog. Bij het CDA worden ook die ouders voor een deel ontzien. Dat kan vele honderden guldens schelen!

Voorbeeld: Een echtpaar met een gezamenlijk inkomen van ƒ65.000 en een dochter van 19 op het HBO en een zoon van 17 op de HAVO. Aan lesgeld en ouderbijdrage zijn deze ouders nu kwijt ƒ1.507 plus ƒ2.448. Samen is dat ƒ3.955. Volgens het CDA-plan wordt dat in totaal ƒ1.277. Dat is een voordeel van ƒ2.678 per jaar. Dat is een lastenverlichting waar je wat aan hebt.

Thuiszorg
Ook in de zorg wil het CDA dat het aandeel van premies en eigen bijdragen minder snel omhoog gaat met de stijging van inkomen. Nu is bijvoorbeeld thuiszorg voor een aow'er met een klein pensioen al onbetaalbaar. Laat staan voor gezinnen. Ook de rekeningen van mevrouw Borst liegen er niet om. Het CDA maakt de thuiszorg voor iedereen weer betaalbaar. Opnieuw en voorbeeld: Een echtpaar heeft aan aow en pensioen samen ƒ40.000. Zij hebben een particuliere ziektekostenverzekering zonder eigen risico. Ze hebben 9 uur thuiszorg per week nodig. Aan premies en eigen bijdragen zijn ze daar nu per maand ƒ860 aan kwijt. Dat is dus feitelijk onbetaalbaar. Bij het CDA kost dit ƒ333. Dat is ƒ527 per maand minder.

En zo zijn er nog tal van andere voorbeelden te geven. Het CDA-plan De Moeite Waard wil verder de kinderbijslag voor het eerste kind tot 6 jaar verhogen met ƒ540 per jaar en tot 12 jaar met ƒ270 per jaar. Dat is om de enorme verlaging van de kinderbijslag door Paars voor een deel ongedaan te maken.

PvdA, VVD en D'66 verwijten het CDA steeds dat wij geen geld over hebben voor lastenverlichting. Het plan De Moeite Waard bewijst het tegendeel. Er is een groot verschil met Paars. De CDA-lastenverlichting komt daar terecht waar die echt nodig is. En daar gaat het dus om veel, veel grotere bedragen dan Kok ooit kan bieden. Alleen: dit soort plannen kunnen ze in Den Haag nooit doorrekenen. Want niet iedereen profiteert er van. Alleen als je het echt nodig hebt. En dat is te moeilijk voor de computers van de regering.

Welvarend
Het CDA wil een samenleving waar niet ieder alleen maar voor zich gaat. Er is meer dan alleen maar geld verdienen en consumeren. Een beetje elkaars lasten dragen is niet verkeerd in zo'n welvarende samenleving als Nederland. Want dan is het ook nog eens een nette samenleving. Daar wil het CDA graag, samen met iedereen, aan werken. Ja, samenleven doe je niet alleen.

Jaap de Hoop Scheffer

overzicht politieke gastenboeken

" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">