overzicht politieke gastenboeken

Els Borst (D66), 20 april 1998:

Meer veiligheid
in grote steden

Soms hoeft er niets aan de hand te zijn, terwijl je toch dat onbehaaglijke gevoel krijgt. Bijvoorbeeld als je door een straat loopt die slecht verlicht is, waar groepen jongeren hangen, of waar huizen leeg staan. Er overkomt je niets, maar de volgende keer loop je liever maar een straatje om. Kortom je voelt je daar niet veilig.

En vaak is het ook niet veilig. Als veel mensen die straat gaan mijden, verloedert het vanzelf. Gezinnen verhuizen omdat het er niet pluis is voor de kinderen. Er verschijnen junks in het straatbeeld, de rotzooi ligt op straat, in de buurt en in sommige panden wordt gedeald. Zo verloedert een straat, een buurt en dat alleen al trekt weer ongure types aan.

De meeste mensen kennen wel zo'n buurt in de stad. Tot een aantal jaren geleden gebeurde daar veel te weinig aan. Gelukkig hebben veel gemeenten samen met het paarse kabinet de handen ineen geslagen. Onder verantwoordelijkheid van D66-staatssecretaris Kohnstamm werd een speciaal beleid voor grote steden opgezet. Meer werk naar die verloederde buurten brengen, en meer geld om ze op te knappen en te zorgen dat steden weer een beetje leefbaar worden. En veiliger.

D66 heeft daar hard aan gewerkt. Ook door wetten te maken die drugspanden aanpakken. Als er wordt gedeald kan een woning worden gesloten. Net zolang als het nodig is. En coffeeshops waar jongeren onder 18 komen die overlast veroorzaken of waar harddrugs worden verkocht, kunnen voortaan gewoon dichtgespijkerd worden.

Contract
D66 kijkt verder, ook als het gaat om de veiligheid in de steden. Daarom willen we in het volgende kabinet een veiligheidscontract afsluiten met de stadsbesturen. Het kabinet verplicht zich te investeren in de leefbaarheid van de steden, in extra blauw op straat. De stadsbesturen moeten dan concreet aangeven wat er de komende jaren gaat veranderen: minder vandalisme en straatroof, minder drugsoverlast. De oude wijken weer leefbaar maken, samen met de bewoners.

Veiligheid moet je soms met harde hand afdwingen. Duidelijkheid, ook als het om straffen gaat. D66 vindt dat nodig. Normen die wij stellen, moeten we ook handhaven. En zorgen dat die handhaving effect heeft. D66 in het paarse kabinet heeft ervoor gezorgd dat het zogenaamde 'handhavingstekort' dat onder het vorige kabinet alleen maar was gegroeid, is teruggedrongen.

Meer mensen bij Justitie, meer mogelijkheden om te straffen - bijvoorbeeld taakstraffen voor kleinere misdrijven - en meer cellen. Weet u nog hoe ergerlijk we dat allemaal vonden, dat verdachten werden 'heengezonden'? Omdat er niet genoeg cellen waren. Daar heeft minister Sorgdrager een einde aan gemaakt.

Onder het paarse kabinet is er meer toezicht op straat gekomen. Stadswachten, conciërges, mensen die zorgen dat je je veilig kunt voelen. En ook meer politiemensen. Zo'n 4000 extra agenten en surveillanten, en dat is 10 procent meer. Politiemensen werken vaak hard en met veel inzet. Maar het grote probleem is toch steeds dat ze dat te weinig kunnen doen op de tijden waarop het echt nodig is. 's Avonds, 's nachts en in het weekeinde.

We moeten dat veranderen. Politiemensen hebben recht op een goed salaris en op goede arbeidsvoorwaarden. Want ze doen belangrijk werk voor ons allemaal. Maar het mag nooit zo star zijn dat als er een keer een grote voetbalwedstrijd in het weekeinde is, met veel politie-inzet, de stad de rest van de week daarvoor moet boeten. Omdat politiemensen voor weekendwerk extra vrije tijd terugkrijgen en extra geld.

Politie kan beter
Daar moet wat aan gebeuren. Politie moet er zijn als het nodig is en waar het nodig is. In de steden en in de landelijke gebieden. De politie kan echt nog beter. Meer agenten, maar vooral beter georganiseerd. Zodat we geen ruzies tussen burgemeesters, korpschefs en de minister van Binnenlandse Zaken meer hoeven mee te maken. Daar zit niemand op te wachten.

D66 heeft de afgelopen jaren kunnen werken aan onze veiligheid. Er is nog veel te doen, maar de cijfers laten zien dat het de goede kant op gaat. Minder slachtoffers, minder 'kleine criminaliteit', waar we allemaal zoveel last van hebben. En een betere bestrijding van de georganiseerde misdaad.

Veiligheid begint met het voorkomen van ellende. Dat vind ik het allerbelangrijkste: zorgen dat we goed met onze jeugd omgaan, zodat ze niet ontsporen. Zorgen dat ze na hun opleiding werk krijgen, zodat ze verantwoordelijkheid dragen en niet in het criminele circuit afdwalen. De overheid kan dat allemaal niet alleen. Dat moeten we met elkaar doen. Veiligheid begint, net als een beter milieu, bij onszelf.

Els Borst

overzicht politieke gastenboeken

" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">