overzicht politieke gastenboeken

Els Borst, 14 april 1998:

Onze gezondheidszorg
bij beste ter wereld

Ik ben er trots op verantwoordelijk te zijn voor de gezondheidszorg in Nederland, een van de beste systemen ter wereld. Toen ik zelf arts was, bestond er niets mooiers dan mensen weer beter te maken. Als minister heb je een andere rol, maar het doel blijft hetzelfde: zorgen dat iedereen, oud of jong, arm of rijk, gebruik kan maken van onze gezondheidszorg.

Zijn er dan geen problemen? Natuurlijk wel. Als je ziek bent, is elke dag wachten er één te veel. U hoort mij dan ook niet zeggen dat we tevreden achterover kunnen leunen. Integendeel, ik heb al eerder verklaard dat als het volgende kabinet niet voldoende geld uittrekt voor de zorg, ik dan niet zal meewerken. Niet onnodig veel, maar wel voldoende en dat is meer dan nu.

Lastpost
Politici hebben de zorg jarenlang te veel gezien als een kostenpost, of zelfs als een 'lastpost'. Gezondheidszorg is echter geen last voor onze samenleving, maar een zegen. Dankzij onze goede geneeskunde kunnen mensen van ernstige klachten worden afgeholpen en weer normaal functioneren. Dankzij onze toegewijde verplegenden en verzorgenden kunnen hoogbejaarden die hulpbehoevend zijn geworden toch nog een prettig leven hebben. En ten slotte is de gezondheidszorg een prachtige bron van werkgelegenheid: er werken maar liefst 800.000 mensen.

Vier jaar is natuurlijk te kort om alle problemen op te lossen, maar ik ben blij dat er in deze kabinetsperiode veel ten goede is veranderd. Dat eeuwige geruzie over de salarissen van specialisten bijvoorbeeld, behoort nu tot het verleden. Of die veel te hoge medicijnprijzen: die heb ik bij wet verlaagd.

Het schrijnende gebrek aan privacy in de verpleegtehuizen wordt eindelijk opgelost. Over vijf jaar zijn er alleen nog maar één- en tweepersoonskamers. De wachtlijsten worden aangepakt: met extra geld én een betere organisatie. En de positie van patiënten is versterkt via wetgeving (klachtrecht, medezeggenschap). De patiëntenorganisaties hebben eindelijk een fonds waaruit ze geld kunnen putten voor hun belangrijke werk; dit jaar ƒ22 miljoen, volgend jaar ƒ30 miljoen.

Natuurlijk, veel andere problemen moeten in de volgende periode nog aangepakt worden: we zijn er nog lang niet uit. De mensen worden gemiddeld ouder en er kunnen gelukkig steeds meer zieken behandeld worden. Daar is veel geld voor nodig. Ook zal de zorg doelmatiger georganiseerd moeten worden. Het geld wat hiermee verdiend wordt, kan dan weer gebruikt worden voor 'echte zorg'.

Oppassen
Als we niet oppassen, kiezen straks veel te weinig jonge mensen voor een baan in de gezondheidszorg. Ten onrecht vind ik, want het is en blijft een mooi beroep en aan die soms te hoge werkdruk gaan we samen met de werkgevers wat doen.

We zullen ook kritisch moeten blijven kijken naar het verzekeringspakket en naar de manier waarop ons verzekeringsstelsel is ingericht. De D66-fractie heeft voorgesteld zelfstandigen op te nemen in het Ziekenfonds en anderen, die daar nu ten onrechte verzekerd zijn, eruit te halen. Op den duur zullen we naar mijn mening één verzekering moeten invoeren, waarin iedereen naar draagkracht zijn bijdrage levert en waarin alle noodzakelijke zorg is is verzekerd.

Ik zal niet afgeven op de verkiezingsprogramma's van andere partijen. Dat is te gemakkelijk voor iemand die weet hoe ingewikkeld het systeem is en hoe moeilijk het is om keuzes te maken. Ik vraag de andere partijen wel om het belang van de volksgezondheid niet alleen met de mond te belijden.

In dit verband heb ik mij enigszins gestoord aan de uitlatingen van CDA-leider Jaap de Hoop Scheffer, die bij voortduring spreekt over "files in de zorg". Maar in het verkiezingsprogramma trekt het CDA nog geen tweederde uit van het bedrag dat D66 beschikbaar wil stellen voor de volgende periode. Flauwe kritiek is tot daaraantoe, maar gecombineerd met gebrek aan oplossingen, is het onverantwoord.

D66 heeft altijd gestaan voor kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Daar kunt u ons aan houden, ook in de komende kabinetsperiode. Met uw steun en stem zou ik graag nog vier jaar verantwoordelijkheid dragen voor een gezondheidszorg, waar veel over gesproken wordt, soms over geklaagd, maar die het vooral waard is om kwalitatief op het huidige peil te houden en waar nodig te verbeteren.

Els Borst

overzicht politieke gastenboeken

" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">