overzicht politieke gastenboeken

Frits Bolkestein (VVD), 29 april 1998:

De zekerheden
van de mens

Wij kijken terug op een kabinetsperiode vol voorspoed. Hoge economische groei. Meer dan 500.000 banen erbij. Er was weer ruimte om de uitkeringen te laten stijgen. Die resultaten zijn in de eerste plaats te danken aan het harde werken van de Nederlandse bevolking. Maar ook het sobere en hervormingsgezinde kabinetsbeleid heeft geholpen. De VVD wil dat beleid graag voortzetten.

Voorspoed leidt soms tot excessen. De VVD vindt dat aan de buitensporige aandelenopties van het topmanagement van sommige Nederlandse bedrijven een einde moet komen. Tien miljoen verdient alleen een voetballer die in elke wedstrijd doelpunten scoort. En zoveel Ronaldo's lopen er in ons bedrijfsleven niet rond. Daarom hebben wij de belasting op de optieregelingen al flink verhoogd.

Minister Zalm heeft bovendien gezegd dat ook de invloed van de aandeelhouders op de toekenning van optieregelingen moet worden vergroot. Dat is een goede zaak. Want riante opties voor het management gaan uiteindelijk ten koste van de gewone aandeelhouder. De VVD is niet voor excessen. De VVD is voor gelijke kansen voor iedereen.

Middengroepen
De op zich terechte opwinding rond de opties mag niet worden misbruikt voor inkomensnivellering ten laste van de middengroepen. De VVD vindt dat alle inkomensgoepen in aanmerking moeten komen voor belastingverlaging. In tegenstelling tot de PvdA. De heer Kok vindt dat lastenverlichting met voorrang naar de lagere inkomens moet gaan.

Wij begrijpen dat niet. Ten eerste hebben we in Nederland een heel fatsoenlijke inkomensverdeling waar we ons niet voor hoeven te schamen. Zo'n 80 procent van de bevolking behoort tot de middengroepen. Zij zijn mensen met een normaal inkomen. Onderwijzers, politie-agenten, machinewerkers, winkelpersoneel, verplegers. Die middengroepen werken hard. Zij zijn de motor van de economie. Zij verdienen de belastingcenten die onze verzorgingsstaat draaiende houdt. De VVD vindt dat ook die middengroepen recht hebben op belastingverlaging. De VVD wil lastenverlichting voor iedereen.

De economische vooruitgang vraagt steeds meer flexibiliteit van de mensen. Onregelmatige werktijden, tijdelijke contracten, permanente bijscholing, aanvullende verzekeringen bovenop de sociale zekerheid. Voor die extra flexibiliteit krijgen we een hoop terug: korter werken, langere vakanties, meer inkomen. Maar we moeten erkennen dat er ook sprake is van meer onzekerheid. De baan voor het leven lijkt niet meer te bestaan. Juist daarom is het van belang dat de mensen de gelegenheid krijgen hun eigen zekerheden op te bouwen. Sparen voor een veilig pensioen. Investeren in je eigen huis. Aan die zekerheden mag de overheid niet tornen.

Daarom wil de VVD de staatsschuld verminderen, om zo een gezonde financiële basis te bieden voor een welvaartsvaste aow. En daarom is het zo schadelijk dat de PvdA het niet kan laten steeds weer de aftrekbaarheid van de hypotheekrente aan de orde te stellen. Wim Kok mag honderd keer zeggen dat bij hem het eigen huis veilig is, zijn eigen programma zegt van niet. Daarom wil de VVD de aftrekbaarheid van de hypotheekrente in het regeerakkoord veilig stellen. Eerst noemde de heer Kok dit voorstel "belachelijk", inmiddels heb ik begrepen dat de PvdA haar bezwaren heeft laten vallen.

Dankzij de VVD is de eerste regel van het nieuwe regeerakkoord dus al geschreven en blijft de aftrekbaarheid van de hypotheekrente buiten schot. De huiseigenaren in ons land kunnen opgelucht ademhalen. De VVD is zo vast als een huis.

De toekomstige herziening van ons belastingstelsel mag dus niet ontaarden in een sluipende nivellering waarbij wel aftrekposten worden geschrapt maar geen tarieven worden verlaagd. De VVD wil tariefsverlaging voor iedereen. Daarom is het zo verschrikkelijk belangrijk dat een sterke VVD meebeslist over de toekomst van ons belastingstelsel. PvdA-staatssecretaris Vermeend heeft heel veel ideeën, soms meer dan goed voor hem is. Hij heeft Gerrit Zalm nodig om een vaste koers te houden. Een sterke VVD is de beste garantie voor een belastingherziening die de zekerheden van de mensen niet aantast, maar versterkt.

Frits Bolkestein

overzicht politieke gastenboeken

" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">