overzicht politieke gastenboeken

Frits Bolkestein (VVD), 22 april 1998:

Ouderwets wordt
nieuwerwets

In de jaren zeventig sprak Hans Wiegel over Waarden en Normen. Er werden toen grappen gemaakt over 'Wormen In Naarden'. Ook werd gezegd: "Wat Wiegel wil, is een blik agenten opentrekken." Was dat maar gebeurd! Ons was veel ellende bespaard gebleven. Nog onlangs riep Hans Wiegel op tot 'meer discipline' en 'ouderwetse juffrouwen voor de klas'. Nu worden er geen grappen meer gemaakt. Want de anti-autoritaire generatie van toen weet nu dat die ouderwetse juffrouwen zo slecht nog niet waren. Ouderwets wordt nieuwerwets.

De aanhangers van de vrije opvoeding gaan uit van een ontplooiingsmodel van de mens. Zij denken dat onder goede omstandigheden de volle ontplooiing van alle aanwezige mogelijkheden vanzelf komt. Met andere woorden: de pitjes in het klokhuis hebben al de potentie van de volwassen appelboom. Wat gemakshalve wordt vergeten, is dat de pitjes goede aarde nodig hebben om te kunnen gedijen. En de eerste vijftien jaar staat de jonge boom stevig vastgebonden aan een steunpaal, omdat een flinke wind hem zou kunnen omwaaien. Ook het snoeien hoort bij de goede verzorging. Met andere woorden: de ontplooiingsgedachte is sympathiek. Maar discipline en de overdracht van waarden en normen zijn onontbeerlijk.

Ouders
De eerste verantwoordelijkheid voor de overdracht van waarden en normen hoort thuis bij de ouders. In het gezin leert een kind immers wat wel en niet mag. Maar leraren kunnen de ouders daarbij ondersteunen. Scholen stellen normen: op tijd komen of een bepaalde hoeveelheid leerstof per jaar bestuderen. Als de norm niet wordt gehaald, volgen sancties. Vrijdagmiddag papiertje prikken op het schoolplein of blijven zitten.

Nederlandse scholen zijn veel onrustiger dan die in de ons omringende landen. Waar orde en regelmaat niet als iets natuurlijks heersen, zijn prestaties slechter en kan een kind moeilijker zelfbeheersing leren. Scholen moeten dus rust uitstralen. Uit onderzoek blijkt dat scholen waar een goede discipline heerst onderwijskundig het beste scoren. Wij hebben in Nederland altijd veel onderzoek nodig om te ontdekken wat iedereen al lang weet.

Natuurlijk moeten wij aan leerlingen geen eisen stellen waaraan zij niet kunnen voldoen. Te veel leerlingen uit het beroepsonderwijs vallen uit omdat zij te veel algemene vakken moeten leren. Geef praktisch ingestelde leerlingen de kans hun handen te gebruiken. Liever een timmerman die zijn vak verstaat dan een drop-out die er op los timmert.

Extra cellen
Ook de overheid heeft natuurlijk een rol. Ten eerste moeten wij de wetten beter handhaven. Of je het 'zero-tolerance' noemt of 'lik-op-stuk': wie dingen stuk maakt, moet zo snel mogelijk de lik in. Dit kabinet heeft veel geld uitgetrokken voor extra cellen, dus laten we ze gebruiken waar ze voor nodig zijn.

Ten tweede moeten wij onze aandacht concentreren op de jeugd. De ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit vereist vele maatregelen. De VVD wil in iedere regio speciale jeugd- en zedenpolitie. Er moet een registratie komen van ontsporingen van jongeren en kinderen zodat er tijdig kan worden ingegrepen. De jeugd is de toekomst. Maar dan moeten wij wel zorgen dat de jeugd zijn eigen toekomst in de hand heeft.

Tenslotte moeten er meer agenten op straat. Nog nooit is het aantal agenten zo sterk gestegen als onder Hans Dijkstal als minister van Binnenlandse Zaken. De laatste daad van het CDA in het vorige kabinet was het wegbezuinigen van 1000 agenten. Hans Dijkstal wist geld vrij te maken voor 4700 agenten erbij. De VVD gaat daarmee door en heeft weer 900 miljoen vrijgemaakt voor nog eens 5000 agenten. En dan is er nog geld over om extra cellen te bouwen voor die extra boeven die door die extra agenten worden gevangen. We mogen dan wel van de politie verlangen dat ze even flexibel werkt als de criminelen die zij bestrijdt.

Nederland moet investeren in veiligheid. Daar moeten we allemaal aan meewerken: ouders, scholen, politie en overheid. De VVD wil haar deel van het werk doen. Wij zijn bereid te veiligheid van de burger de prioriteit te geven die zij verdient.

Frits Bolkestein

overzicht politieke gastenboeken

" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">