overzicht politieke gastenboeken

Frits Bolkestein (VVD), 15 april 1998:

Het Nederlands belang
in het buitenland

Een klein land als Nederland heeft veel buitenland. Ooit hadden we daarom twee ministers van Buitenlandse Zaken. Dat was geen succes. Toch lijkt het of die situatie zich in deze kabinetsperiode weer heeft voorgedaan. Hans van Mierlo was weliswaar de minister, maar Jan Pronk speelde al te graag schaduwminister van Buitenlandse Zaken.

Over Bosnië, Irak, Indonesië en vele andere brandhaarden verkondigde Pronk meningen die vaak afweken van Van Mierlo. Dit ondanks de herijkingsoperatie, die juist de eenheid in het buitenlands beleid moest vergroten. Tot voor kort liet Van Mierlo het verbale geweld van Pronk lijdzaam over zich heen gaan. Twee maanden geleden leek hij echter wakker te worden.

In een dubbelinterview met Pronk zei Van Mierlo dat de politieke aspecten van ontwikkelingshulp onder zijn verantwoordelijkheid zouden moeten vallen. Pronk zei het daarmee niet eens te zijn. Dit bizarre dubbelinterview onderstreepte nogmaals de noodzaak van een staatssecretaris in plaats van een minister van Ontwikkelingssamenwerking. Het schip van Buitenlandse Zaken moet door één kapitein worden bestuurd, anders raken we uit de koers.

Ook over de uitgaven voor het buitenlandse beleid bestaan verschillen tussen de politieke partijen. Voor ons nationaal belang zijn de uitgaven voor Defensie het meest belangrijk. In een onzekere wereld is een sterke defensie als een brandverzekering. Je hoopt hem nooit te gebruiken maar je moet hem wel hebben.

Met de trein
Defensie heeft de afgelopen jaren flink bezuinigd. In het licht van de internationale ontspanning was dat een reële zaak. Maar genoeg is een keertje genoeg. Anders dan de VVD willen de PvdA en D66 verder gaan met snoeien in de Defensie-begroting, respectievelijk 500 miljoen en 1 miljard gulden. Dat is vreemd, want tegelijkertijd willen deze partijen aan elke vredesoperatie meedoen. Daar moeten onze jongens dan zeker met de trein naar toe, want geld voor een luchtmobiele brigade hebben D66 en PvdA straks niet meer.

De VVD is wel van mening dat Nederland aanzienlijk minder aan Europa moet gaan betalen. Sinds 1997 zijn wij relatief de grootste netto-betaler aan de Europese Unie, terwijl wij qua welvaartsniveau op de achtste plaats staan. Het geld wordt besteed aan talrijke subsidies die wij in eigen land juist proberen terug te dringen.

In 1999 zal de Nederlandse netto-bijdrage zo'n 6 miljard gulden bedragen. Dat is een onwenselijke ontwikkeling. Wij steunen dan ook de inspanningen van minister Zalm om te komen tot een plafond voor de Nederlandse EU-uitgaven. Het is erg jammer dat alle andere partijen op dit punt veel laconieker zijn terwijl zij overigens in hun verkiezingsprogramma's wel aanzienlijk op de Europese uitgaven willen bezuinigen. Met zoete broodjes bakken lukt dat niet!

Volgens de VVD is het ook mogelijk bij Ontwikkelingssamenwerking een stapje terug te doen. Internationaal is afgesproken dat elk land 0,7% van zijn economie aan de derde wereld moet geven. Slechts vier landen in de wereld houden zich aan die afspraak en Nederland hoort daarbij. Bovenop de afspraak geven wij zelfs nog eens ƒ800 miljoen extra. Onze ontwikkelingshulp is meer dan twee keer zo hoog als het Europese gemiddelde. De VVD vindt als enige partij dat onze ontwikkelingshulp terug moet naar de internationale afspraak. Dan geven we nog altijd een kleine zes miljard en daar hoeft niemand zich voor te schamen.

Wegzetten
Terwijl de VVD 800 miljoen minder ontwikkelingshulp wil geven, wil de PvdA er nog eens 1,6 miljard bijdoen. Dan weet minister Pronk helemaal niet meer waar hij het geld moet wegzetten. De minister voor Gezondheidszorg moet elk dubbeltje drie keer omdraaien voor zij een extra uitgave kan doen. Is het nou zo erg als ook Ontwikkelingssamenwerking eens een stapje terug moet doen? Dat kan de doelmatigheid van onze hulpverlening alleen maar ten goede komen.

Frits Bolkestein

overzicht politieke gastenboeken

" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">