" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Veilig Verkeer Nederland pleit
voor handsfree telefoons in auto

door THEO KUIJPERS

Het gebruik van niet-handsfree telefoonapparatuur tijdens het rijden moet volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) zo snel mogelijk worden verboden.

"Het is duidelijk dat telefoneren onder het rijden een negatieve invloed heeft op de verkeersveiligheid voor wat betreft de rijtaak en het ongevalsrisico. Telefonerende automobilisten hebben vier maal een grotere kans betrokken te raken bij een verkeersongeval dan niet bellende bestuurders. De GSM-chauffeur wordt sneller afgeleid en maakt daardoor tal van concentratiefouten," licht VVN-woordvoerder Bert Woudenberg de wens toe om snel tot een verbod van niet-handsfree apparatuur in auto's te komen.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) adviseerde de minister onlangs een wettelijk verbod op handmatig telefoneren in te voeren. Hierdoor zouden bij ongelukken jaarlijks 15 doden en honderden gewonden minder vallen. Het openbaar ministerie voorziet echter problemen bij de handhaving van een verbod.

Volgens Veilig Verkeer Nederland maakt de mobiele telefonie een zo snelle groei door dat het niet meer is tegen te houden. Bert Woudenberg: "In een aantal Europese landen is het zelfs al verboden om tijdens het rijden gebruik te maken van niet-handsfree telefoons. Wij moeten daar in Nederland ook zo snel mogelijk naar toe. De druk voor zo'n verbod neemt gelukkig toe dus ik hoop dat het niet al te lang meer zal duren."

Een telefonerende automobilist is doorgaans snel te herkennen. De GSM zonodig gekneld tussen schouder en wang, half over de vluchtstrook rijdend, bij het verwisselen van rijstrook geen knipperlicht aan en het liefst nog de agenda bij de hand.

"Onderzoeken hebben uitgewezen dat bellende bestuurders veel meer fouten in het verkeer maken dan niet telefonerende chauffeurs. Bij gebruik van handsfree-apparatuur worden ook fouten gemaakt maar lang niet zoveel als bij automobilisten die de GSM in de hand hebben. Daarbij zijn de riskantste handelingen het zoeken in het telefoongeheugen en het intoetsen van een nummer. Verzwarende omstandigheden zijn ook druk verkeer, slecht weer, complexe verkeerssituaties en inspannende gesprekken. De extra mentale belasting wordt door de bestuurder in het algemeen onderschat," aldus Woudenberg.

Een oplossing ziet de VVN in uitbreiding van artikel 5 van de Wegenverkeerswet. Daar staat in dat "alle verkeersgedrag waarmee gevaar op de weg wordt veroorzaakt strafbaar is". Overigens is er in ons land voor zover bekend nog geen automobilist voor de rechter gebracht omdat hij tijdens het rijden zat te bellen en de overige weggebruikers daardoor in gevaar bracht.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is er vooralsnog geen voorstander van om allerlei afzonderlijke activiteiten, die men in de auto kan uitvoeren, wettelijk te regelen. Over bijvoorbeeld het afstemmen van de radio, het wisselen van cassettebandjes of cd's, kaartlezen of het versturen van een fax tijdens het rijden zijn in de verkeerswetgeving ook geen aparte bepalingen opgenomen.

Het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) zegt een ontmoedigingsbeleid te voeren ten aanzien van telefonerende bestuurders. Brigadier Frans Zuiderhoek, nauw betrokken bij de onopvallende videoteams van de politie die ergelijk verkeersgedrag op tape vastleggen, zet automobilisten aan de kant als blijkt dat het bellen ten koste gaat van de verkeersveiligheid.

"We maken de bestuurder dan duidelijk wat er allemaal kan gebeuren. Het is niet strafbaar maar als de man bijvoorbeeld door het bellen verkeersovertredingen begaat, dan gaat hij wel op de bon. Moet men toch per se bellen, zoek dan even een parkeerplaats op en ga niet op de vluchtstrook staan. Die is er namelijk alleen maar voor noodgevallen," aldus brigadier Zuiderhoek.