" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Nieuwe generatie toestellen
voor meerdere frequenties

Met de komst van drie nieuwe bedrijven voor mobiele telefonie komt er ook een nieuwe generatie telefoontjes op de markt. De nieuwe bedrijven Dutchtone, Telfort en TeleDanmark gaan op de DCS1800-frequenties communiceren. Het huidige GSM-net werkt op een andere frequentie.

DCS1800 heeft als voordeel dat het vooral in zeer dicht bevolkte gebieden en op andere plaatsen waar veel tegelijkertijd wordt gebeld uitstekend gebruikt kan worden. Dat komt omdat er bij dit systeem gebruik wordt gemaakt van kleinere 'cellen'. Iedere zendmast bestrijkt een bepaald gebied, een cel. De capaciteit van zo'n mast is echter beperkt. Is zo'n cel groot, zoals bij GSM het geval is, dan kunnen dus relatief weinig mensen tegelijkertijd via die mast bellen. Door de cellen kleiner te maken, zoals bij DCS1800, kan men bij het vol raken van de eigen cel, sneller uitwijken naar een nabijgelegen mast die nog wel over voldoende capaciteit beschikt.

Libertel wil op korte termijn voor de capaciteitsuitbreiding van zijn netwerk ook met DCS1800 gaan werken. In minder drukke gebieden kan men dan bij Libertel via de huidige GSM-frequentie bellen, op drukke locaties als het Amsterdamse Leidseplein echter zal men van DCS1800 gebruik kunnen maken.

Dat betekent wel dat toestellen voor beide systemen geschikt moeten zijn, dat wil zeggen beschikken over de mogelijkheid van zogenaamde dual band. Nieuwe telefoontjes zijn dat in ieder geval, oudere toestellen zullen moeten worden vervangen. Libertel-topman John de Wit ziet in dat laatste echter geen probleem. "Toen we 2 jaar geleden begonnen konden we de goedkoopste toestellen kopen voor 6 à 700 gulden. Nu kun je als industrie toestellen kopen voor 230 à 240 gulden. Over twee jaar zijn dat waarschijnlijk nog maar een paar tientjes. De prijs van een toestel wordt dus steeds minder belangrijk".