" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT=""> " WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">

Diana, Prinses van Wales (1961 - 1997)

Candle in the Wind

Dit is de gewijzigde tekst van het lied Candle in the Wind, dat Elton John zaterdag zong tijdens de rouwdienst van prinses Diana. Componist Bernie Taupin, die de woorden van het originele liedje in 1974 schreef, paste de tekst aan ter ere van de prinses.


Goodbye England's rose; may you ever grow in our hearts
You were the grace that placed itself where lives were torn apart
You called out to our country and you whispered to those in pain
Now you belong to heaven and the stars spell out your name
And it seems to me you lived your life like a candle in the wind:
never fading with the sunset when the rain set in
And your footsteps will always fall here among England's greenest hills;
your candle's burned out long before your legend ever will
Loveliness we've lost; these empty days without your smile
This torch we'll always carry for our nation's golden child
And even though we try the truth brings us to tears;
all our words cannot express the joy you brought us through the years
Goodbye England's rose from a country lost without your soul
who'll miss the wings of your compassion more than you'll ever know

 


De vertaling van Elton Johns 'Candle in the Wind' luidt:


Vaarwel roos van Engeland,
bloei voor altijd in ons hart.
Jij was de goedheid die tussenbeide kwam,
waar levens werden verscheurd.
Je was een schreeuw tegen het land
en je fluisterde tot hen die pijn lijden.
Nu behoor je tot de hemel
en de sterren schrijven je naam.
En me dunkt dat jij je leven leidde
als een kaars in de wind,
nooit dovend met de zonsondergang
wanneer de regen begon.
En jouw voetstappen blijven weerklinken;
in Engelands groenste heuvels;
je kaars brandde op lang voor
jouw legende dat ooit doet.
Lieflijkheid die we verloren;
die lege dagen zonder jouw glimlach.
De fakkel die wij immer zullen dragen
voor het gouden kind van onze natie.
En wat we ook proberen,
de waarheid brengt ons in tranen;
al onze woorden schieten tekort
voor de vreugde die je ons jaren bracht.
Vaarwel roos van Engeland,
van een land verloren zonder jouw ziel,
dat de vleugels van jouw troost zal missen
meer dan je ooit zal weten.

 


Terug naar Diana, Prinses van Wales (1961 - 1997)