[Golfspecial][Sterrendal]
[Systeemontwikkelaar]

Club van 100 voor jonge profgolfers

HILVERSUM, zaterdag

In Nijmegen is de Club van 100 gesticht die tot doel heeft jonge Nederlandse profgolfers te ondersteunen op hun eerste schreden richting de Europese Tour. De honderd leden betalen jaarlijks duizend gulden per golfer. De eerste speler die ervan profiteert is Robert-Jan Derksen.

De gecontracteerde golfers kunnen het eerste jaar het grootste deel van hun onkosten uit de stichting halen. Indien zij daadwerkelijk geld verdienen in hun wedstrijden, verplichten zij zich 25 procent terug te storten, zodat anderen daar weer gebruik van kunnen maken.

Indien zij dit wensen kunnen Maarten Lafeber en Ralf Miller, die beiden profaspiraties hebben, tot de stichting toetreden.

Auteursrechten voorbehouden 1996-1997, © Dagblad De Telegraaf, Amsterdam


De Telegraaf-i wordt het best bekeken met Netscape of Microsoft Internet Explorer