&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT=""> Eindexamen 98: entreebewijs voor wereld

Piekeren, spellen, surfen en zuchten

Instanties als Cito, ministerie van Onderwijs, Cevo, Inspectie en IBG beginnen komende week weer streng met de vinger te zwaaien: 'Stilte! Examens! Ultieme test!' En wie het zweet op dat moment nog niet in de handen staat, breekt het ter plekke dan wel uit: ruim 211.000 leerlingen van vbo, mavo, havo en vwo beginnen met het Centraal Schriftelijk Eindexamen, het entreebewijs voor de wereld.

De leerlingen van vbo-B zijn de koplopers in de strijd. Aanstaande maandag buigen zij zich 's morgens over de opgaven voor Nederlands en aardrijkskunde. In de middaguren sluiten ook de vbo-C'ers zich aan. Dan gaan de leerlingen, afhankelijk van de vakrichting die zij hebben gekozen hun theoretische kennis bewijzen over vakken als metselen, meubelmaken, timmeren, meten, logistiek en gezondheidskunde. Op de tweede dag komen de algemene vakken vbo-B Engels en maatschappijleer aan de beurt, met 's middags opnieuw op B- en C-niveau theoriekennis praktijkvakken.

Op woensdag 13 mei sluit een kleine groep kandidaten uit het noorden des lands zich aan. Havo- en vwo-leerlingen doen dan examen Fries. De dag erna is het zwoegen geblazen voor aanzienlijk meer kandidaten en pas op 15 mei is de grote club compleet. Dan heeft ieder het zweet in de handen. Pas op 29 mei, als alle 1527 kandidaten Spaans hun kennis hebben bewezen, zit de jaarlijkse strijd er weer op en is het algemeen uitslapen geblazen.

De docenten op wier schouders het nakijkwerk berust van alle open vragen werken zich op dat moment nog klem. Niet alleen moeten zij het werk nazien van hun eigen leerlingen, maar tevens van een controlegroep van een collega elders in het land. Die dubbel-check moet voorkomen dat docenten op grond van sympathieën of antipathieën, of omdat zij zelf als docent een goed figuur willen slaan, het werk niet zuiver beoordelen.

Intussen worden de normen vastgesteld. Die staan dan in principe al vast deze vraag levert zoveel punten op, die zoveel maar ieder jaar vinden er bijstellingen plaats. Hetzij omdat docenten de vragen fout of onduidelijk gesteld vinden, hetzij omdat er klachten zijn over veel te moeilijke opgaven. Dergelijke klachten (over te eenvoudige vragen hoor je niemand) komen niet alleen bij de docenten terecht, maar in toenemende mate ook bij het LAKS.

Het LAKS, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren organiseert dit jaar alweer voor de elfde maal de Eindexamenklachtenlijn. De Lijn heeft faam opgebouwd. Kandidaten kunnen tijdens de eindexamendagen van 12.00 tot 19.00 uur hun ongenoegens doorbellen over de organisatie en/of de inhoud van de examens. Het nummer: 020 - 625.72.88. Er kan ook geklaagd worden via internet: www.laks.nl. Het LAKS verzamelt de klachten.

Vorig jaar, een topjaar met 6744 klachten, ging 90 procent over de inhoud van de examens, onderdelen waren te moeilijk, te lang of fout, of gingen over stof die niet behandeld was. De vwo'ers bleken de telefoon het eerst te grijpen: van hen kwam 63 procent, van de havo-leerlingen 22 procent en van vbo en mavo slechts 15 procent. Klachten over opgaven geeft het LAKS door aan de Cevo, die zich met de normering bezighoudt.

Voor radioliefhebbers besteedt Buzz op Radio 3FM dagelijks van 20.00 tot 21.00 aandacht aan de examens. Leerlingen die de antwoorden willen weten op de gemaakte open en gesloten vragen kunnen ook op internet terecht. Evenals vorig jaar staat de site open van Bureau SM&C. Het bureau gaat voor deze gelegenheid een samenwerking aan met drie scholen voor voortgezet onderwijs in Enschede. De kandidaat vindt de antwoorden van de meest gangbare vakken op www.examen-net.nl.

Wie antwoorden wil hebben op alle open en gesloten vragen van alle vakken, kan terecht op de gloednieuwe examensite van De Telegraaf. Wie naar www.telegraaf.nl surft, komt terecht op de voorpagina van De Telegraaf van die dag en wordt van daaruit doorgeleid naar de examenpagina die niet selecteert, maar alle vakken aan de lezers aanbiedt!

Op 12 juni verschijnen de definitieve normen om 19.000 uur op Teletekst en Internet. Op maandag krijgen de scholen de normen op papier. En dinsdag, uiterlijk woensdag, weten de leerlingen of zij hun diploma hebben behaald, een vak moeten herkansen op 23 juni of een jaar moeten overdoen. Maar voorlopig gaan we ervan uit dat ruim 211.000 leerlingen slagen.