&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT=""> Examens spoorloos

De examens geschiedenis voor havo en vwo en scheikunde voor havo zijn zoek. Daarom krijgen de in totaal bijna 50.000 kandidaten volgende week andere vragen voorgelegd dan aanvankelijk de bedoeling was.

Van Gend en Loos ontdekte dat van alle examens die ze rondbrengen in opdracht van het ministerie van Onderwijs, er een aantal ontbrak. Omdat niemand weet waar ze zijn gebleven, zijn alle scholen die de betreffende examens afnemen gewaarschuwd. Ze hebben een brief gekregen met de vraag de toetsen die ze al hebben uit de kluis te halen en terug te sturen. Ze ontvangen nu nieuwe vragen.

"Hoe het heeft kunnen gebeuren is ons niet bekend", zegt een woordvoerder van het ministerie. Hij benadrukt dat de leerlingen er niets van hoeven merken. "Ze krijgen een reserve-examen, dat voor ieder vak beschikbaar is, zodat er in de andere tijdvakken niets verandert. Kandidaten krijgen nu dus niet de herexamens die al klaarliggen voor juni."