" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

29 mei:
HET ZIT EROP!
Ook de laatste kandidaten kunnen nu opgelucht ademhalen, al kregen ze hun afsluitende examens gisteren niet cadeau. Vanaf 16 juni komt de uitslag: feest of niet. Wie dan nog buiten de boot valt, mag één vak overdoen op 23 juni.

28 mei:
Het zit er bijna op...
De examenkoorts begint al aardig te dalen, nu vandaag de laatste examendag is aangebroken. Alleen nog de minder gekozen vakken Maatschappijleer, Spaans, Russisch en Filosofie komen aan bod.

27 mei:
Zware dag voor examenkandidaten
Niet één examen viel gisterochtend mee, een uitzondering deze examenperiode. Of te veel, óf te moeilijk, luidde de kritiek op het Amstelveense Casimir Lyceum. Voor veel mavo en havo-kandidaten werd de middag echter een mooie afsluiting van hun examens: Een minderheid moet vandaag of/en morgen nog even doorzetten.

26 mei:
Moeilijkheidsgraad examens constant
Met de schommelende temperaturen in de examenlokalen zullen de kandidaten meer moeite hebben gehad dan met de examens zelf: die waren goed te doen.

25 mei:
Rustige start laatste examenweek
Vier dagen hebben ze vrij gehad, de examenkandidaten, om energie te tanken voor de laatste examenweek. Niet als voorgaande jaren een 'aflopende' week: Nederlands, Engels en een flink aantal talen staan nog op het programma.

20 mei:
Explosieve sfeer bij scheikunde havo
Misschien de lastigste dag uit het examen tot nu toe was afgelopen woensdag. Twee rivaliserende Europese talen, economie en een bloedstollend scheikunde-examen vormden het eind van een korte, maar loodzware week.

19 mei:
Troetelmoeders nodig voor vwo'ers
Voor de meeste kandidaten was het gisteren een rustige dag, met goed te maken examens. Op de locatie Casimir van het Amstelveen College hoefden de troetelmoeders dan ook niet hard te lopen. Alleen aan het eind van de dag konden ze nog wat chips en frisdrank kwijt aan de vwo'ers. Zij konden na het examen Wiskunde wel wat opvang in de speciale knuffelkamer gebruiken.

18 mei:
Havisten worstelen met brief uit 1806
Alle examenkandidaten hebben gisterochtend een verhaal geschreven, maar alleen de havisten schreven geschiedenis. Tot hun eigen ontzetting moesten ze zich tijdens hun geschiedenis-examen inleven in iemand die in 1806 een brief schrijft aan zijn zoon.
Mavo-eindexamen uur vervroegd vanwege begrafenis
De leerlingen van de eindexamenklas mavo van het Scheldecollege in Hoogerheide zullen morgen een uur vroeger beginnen met hun eindexamen Duits en economie.

15 mei:
Examen-carrousel op volle snelheid
De eerste examenweek zit erop. Pas de laatste dag voor het weekeind kwam de examen-carrousel op maximale snelheid: Voor het eerst deden gisteren dat leerlingen van alle schoolniveau's mee, van vbo B tot vwo.
Alle antwoorden van de examens vbo-b

14 mei:
Examendag vol actualiteiten
Alleen nog de leerlingen van mavo- en vbo-C en D rustten gisteren op hun lauweren of leerden de laatste lessen. De kandidaten van havo en vwo gingen met 87.836 man aan de gang, want het verplichte vak Nederlands stond op de rol. Het werd al met al een hoopgevende dag.
Havo-meisje wordt examen nagevlogen
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft, speciaal voor de Nederlandse Nicoline Tiktak, één enveloppe met examenopgave natuurkunde havo naar Orlando gevlogen.
Alle antwoorden van de examens vbo-b

13 mei:
Zware dag voor vbo'ers
Wat kost het meeste energie: traplopen of slapen? Uit vraag 45 van het examen Biologie voor vbo B bleek gisteren dat slapen het meest uitput. Want de proefpersoon sliep acht uur en traplopen deed hij maar twee minuten.
Examens geschiedenis en scheikunde spoorloos
De examens geschiedenis voor havo en vwo en scheikunde voor havo zijn zoek. Daarom krijgen de in totaal bijna 50.000 kandidaten volgende week andere vragen voorgelegd dan aanvankelijk de bedoeling was.
Alle antwoorden van de examens vbo-b

12 mei:
Tropische examendag leerlingen vbo
Engels- en maatschappijleer-B en een keur aan technische, administratieve en verzorgende vakken op niveau B en C stonden gisteren op het programma van de leerlingen van het voorbereidend beroepsonderwijs.
Alle antwoorden van de examens vbo-b

11 mei:
Eerste examens vallen erg mee
Drukkende hitte hoort bijna traditiegetrouw bij de examentijd, maar zelden meteen al op de eerste dag. Zo werd het toch nog zweten, terwijl de vbo B-examens Nederlands en Aardrijkskunde erg meevielen.
Examens scholieren vandaag van start
Vandaag worden de eerste van 370.000 enveloppen met in totaal 7.500.000 examenopgaven voor 57 vakken van hun zegel ontdaan voor de bibberende kandidaten van het vbo-B.
Alle antwoorden van de examens vbo-b

9 mei:
Eindexamen 98: entreebewijs voor wereld
Instanties als Cito, ministerie van Onderwijs, Cevo, Inspectie en IBG beginnen komende week weer streng met de vinger te zwaaien: 'Stilte! Examens! Ultieme test!'.