" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT=""> Zware dag voor examenkandidaten

Niet één examen viel gisterochtend mee, een uitzondering deze examenperiode. Of te veel, óf te moeilijk, luidde de kritiek op het Amstelveense Casimir Lyceum. Voor veel mavo en havo-kandidaten werd de middag echter een mooie afsluiting van hun examens: Een minderheid moet vandaag of/en morgen nog even doorzetten. Alle vwo'ers moeten vanmiddag nog aantreden voor het verplichte vak Engels. Daarna kunnen ook zij voor het overgrote merendeel van hun vakantie genieten.

Als een hardloopwedstrijd door een onbekend museum, zo moet het examen Kunstgeschiedenis voor de vbo/mavo-kandidaten C en D hebben aangevoeld. Dit examen, officieel Tehatex geheten (Tekenen-Handvaardigheid-Textiel), was niet alleen te lang, het was ook veel te ingewikkeld. "Het moeilijkste mavo-examen ooit", raasde docent Ronald Prent van het Casimir, onderdeel van het Amstelveen College. "Het havo-examen was nota bene makkelijker."

De hopeloze kandidaten moesten van schilderijen, beelden en andere kunstvoorwerpen die ze voor het eerst zagen, voorstelling en stijl analyseren. Bij veel afbeeldingen werden drie kenmerken gevraagd. "Twee was te doen maar een derde, dat werd gewoon zoeken", aldus de verontwaardigde docent. "Het landelijk gemiddelde van een zesje zal voor velen dit jaar een zware opgave zijn." De kandidaten hopen dan ook op een wonder.

Evenzeer te lang was volgens de Casimir-havisten het examen Duits. Inhoudelijk was het niet overdreven moeilijk, volgens docent Jan Katerberg. Met onderwerpen als boodschappen doen achter de computer, merkenpiraterijen en losgeslagen rijgedrag op Duitse wegen. Dit laatste blijkt overigens ook op Nederlandse gazons voor te komen: "Uitgerekend vandaag kwam de gemeente het gras voor de deur maaien. De grasmaaier draaide ook nog keiharde muziek", bromde Katerberg.

Het radiogeweld was iets toepasselijker bij het vwo-examen Frans waar een tekst bijzat over hip-hop, een hedendaagse muzieksoort. Toch maakte de herrie het voor Hanneke Mulder en Inge Abraham niet minder slaapverwekkend en oninteressant. Iedereen vond het bijzonder moeilijk, inclusief docent Bea Sturkenboom. Maar zij sprak ook van een "mooi examen", met onder meer een gatentekst over steeds meer Franse burgemeesters en notabelen die in de cel belanden. "Leuk ook te weten dat de schrijver André Malraux op de postzegel geen sigaret mag roken." Een zware pijp, in ieder geval, voor de kandidaten.

Voor veel mavo-leerlingen was Engels gistermiddag een mooie afsluiting van hun examenperiode. Leuke verhalen uit allerlei bladen, vond docent Boy Beuse. Dit jaar evenals bij Frans en Duits voor het eerst in hun originele lay-out "en dat werkt heel verfrissend." Alleen de C-tekst over warme oorden werd minder positief ontvangen in de nog altijd te kille examenzaal.

Dichter bij huis noemde Beuse de teksten op D-niveau. Met name de opgave over de Bond-girl uit 'Golden Eye', omdat Famke Janssen een oud-leerling is van het Casimir. "Een aardig examen dit jaar, met onderwerpen waar de meeste leerlingen iets van moesten kunnen maken", veronderstelde hij. Zijn leerlingen waren het unaniem met hem eens.

De middag stond op het havo in het teken van Wiskunde. Docent H. Udo betitelde de eerste drie vragen als standaardwerk, maar vond de laatste twee des te venijniger. Zo werd het ruimtelijk inzicht van de leerlingen behoorlijk op de proef gesteld in de laatste opgave, waarbij niet alleen gerekend, maar ook getekend moest worden. "Al met al een behoorlijk niveau, waarbij de vaardigheden ruim aan bod kwamen." Hij betreurde alleen dat de telling zo onevenwichtig is verdeeld: maar 41 punten voor de eerste drie opgaven en liefst 49 voor de pittige laatste twee. Oscar Keuter zat er niet mee: "Redelijk tot goed te maken." "Geen slecht tentamen om mijn periode mee af te sluiten", zei Alexander Anthoniesse voorzichtig.

Ook het vwo had een goede middag met Economie. "Eindelijk een examen dat wél te doen is", triomfeerde Frank Slaap. Opgave één, over werkloosheid, kwam vooral aan op theoretische kennis, de overige vragen vereisten meer inzicht. Zoals vraag 14: 'Op langere termijn kunnen prijzenoorlogen tussen luchtvaartmaatschappijen nadelig zijn voor de consument. Geef daarvoor een verklaring.' Michiel Waterbeek ontdekte tot zijn tevredenheid weinig vragen over De Nederlandsche Bank en disconto-politiek. Tevredenheid alom, dus. "In vergelijking met vorig jaar is dit examen beter te maken", besloot docent R. van Haaster.