&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT=""> Troetelmoeders nodig voor vwo'ers

Voor de meeste kandidaten was het gisteren een rustige dag, met goed te maken examens. Op de locatie Casimir van het Amstelveen College hoefden de troetelmoeders dan ook niet hard te lopen. Alleen aan het eind van de dag konden ze nog wat chips en frisdrank kwijt aan de vwo'ers. Zij konden na het examen Wiskunde wel wat opvang in de speciale knuffelkamer gebruiken.

De brief in het examen Geschiedenis pakte gistermorgen op het mavo beter uit dan op havo en vwo de dag ervoor. Leon Heppner en Vincent Hollaar vonden het evenals de meesten "goed te doen". Met uitzondering van vraag twee, die volgens docent G. Pie zowel op C als D-niveau moeilijk te doen was. Een van de oplossingen van de problemen rond 1800 luidde dan ook: de belastingen moeten in Holland omlaag.

Niet voor Geschiedenis dit keer, maar gewoon voor hun eindcijfer Nederlands gingen de havisten aan de slag met hun opstel. Keuze genoeg, vonden de kandidaten. Ze konden onder meer kiezen voor etiquette, euthanasie of principes. "Zeer divers", vond docent L. Vos, "maar natuurlijk kwam ook klonen weer aan de orde." Ook konden leerlingen zich uitlaten over transplantatie van dierlijke organen bij mensen, onder de titel 'Een beest van een mens'.

Dergelijke gedaanteverwisselingen van mens naar dier kwamen terug bij Latijn. Zo verandert Arachne in Ovidius' verhaal in een spin. Maar in zijn metamorfose over Deucalion en Pyrrha blijken 'de botten der aarde' niets anders te zijn dan stenen, die veranderen in mensen. De aard van de mensen zou verklaard kunnen worden uit de hardheid van het steen. Hoewel de hoofdpersoon uit de vertaling "in paniek wegvluchtte voor zichzelf", kon lerares E. Rosenstein zichzelf na afloop nog recht in de ogen kijken. Haar leerlingen Lynsey Reich en Kim Brons vonden het examen goed te doen en zijzelf had eigenlijk niet anders verwacht.

Mens en dier kwamen terug in de opgave over visvangst op het IJsselmeer, uit het mavo-examen Wiskunde van gistermiddag. Het examen vereiste weinig abstract denkwerk maar eerder nauwkeurig grafieklezen en rekenen. "Schaalverdelingen zoals bij de visvangst kwamen echter niet voor in het C-examen", ontdekte docent F. Okkels. "Dat was een vereenvoudigde versie van het D-examen."

Toch had Miriam Pieneman er een rommeltje van gemaakt. Naar eigen zegen "zoals gewoonlijk". Mike Michel had zich het liefst afgereageerd op de thee-juf: "Die kon ik wel vermoorden." In heel wat rustiger vaarwater zat D-kandidaat Michael Mul, die zichzelf verdacht van een wiskundeknobbel. Die zal hem overigens nog goed van pas kunnen komen als hij inderdaad naar de marine gaat, zoals hij nu van plan is.

Op het havo stond de middag in het teken van economie. Nadat er eerst een fout in de opgaven was verbeterd, konden de leerlingen beginnen aan het volgens lerares A. Kok fantasieloos en saai examen. De recessie in Japan, arbeidstijdverkorting en de financiële schade van files passeerden de revue. "Van de 36 vragen gaan er 20 over kennis van de begrippen", telde Kok. "Dus rekenaars zijn minder goed af dan degenen die alles uit hun hoofd hebben geleerd."

Blijkbaar hadden de meeste Casimir-kandidaten dat ook gedaan. Over het algemeen vonden ze het namelijk niet moeilijk, al waren sommige termen onbekend voor Eline Schuring en Remko Hartemink. Leslie Goudsmit zag het na afloop helemaal zitten: "Eindexamen-makers bedankt!"

Rekenaars kwamen wel degelijk aan bod bij Wiskunde op het vwo. Maar daarvoor moesten ze eerst door een hoop leeswerk heen. Zoals bij vraag twee over het telepathisch contact tussen een docent en zijn leerlingen. Die moeten raden welke van de drie kaarten hij heeft omgedraaid zonder dat ze het konden zien: de ronde, de vierkante, of de driehoek. "De meeste kandidaten verwachtten dat één op de drie leerlingen een juiste keus had gemaakt, maar uit nader onderzoek blijkt dat in dit geval meer dan een derde goed gokt", aldus docent J. Halberstadt.

Vooral bij deze opgave hadden de leerlingen graag wat meer telepathie met de examenmakers gehad. "Ze zijn erin geslaagd het weer moeilijker te maken", verbaasde Gijs van der Togt zich. Pas op de laatste opgave kon makkelijk gescoord worden, maar die haalde niet iedereen. "Wat een nachtmerrie", kreunde Frank Slaap ongerust.

Vanavond is de kandidaten meer nachtrust gegund, want morgen zijn er geen examens. Het verslag over vandaag is te vinden in de krant van vrijdag en staat morgen al op de internetsite van De Telegraaf.