" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT=""> Mobiliteit de hoofdmoot op vbo Duits

Examendag vol actualiteiten

Alleen nog de leerlingen van mavo- en vbo-C en D rustten gisteren op hun lauweren of leerden de laatste lessen. De kandidaten van havo en vwo gingen met 87.836 man aan de gang, want het verplichte vak Nederlands stond op de rol. Het werd al met al een hoopgevende dag.

De leerlingen van het vbo-B met Duits in hun vakkenpakket, waren na afloop optimistisch gestemd. Nu wonen onze respondenten van het Bisschoppelijk College Broekhin in Swalmen redelijk dicht bij de Duitse grens, de taal klinkt hen vertrouwd in de oren, maar wie weet hoe het elders is. Docent J. Peeters vond het examen goed te maken: "De aangeboden teksten boden voldoende afwisseling, maar de communicatieve vragen kenden naar mijn mening te weinig variatie, te veel auto, verkeer en verkeersgedrag. Het niveau sloot in het algemeen goed bij de leerlingen aan." Ron Steyven van Elektro en Laura Stoffels van Metaal zeiden eensgezind: "'t Was makkelijk!"

De eindexaminandi van het havo kregen gisteren schilderijen, beeldhouwwerken en architectuur onder ogen, de relikwieën van maar liefst duizend jaar kunst. Geen sinecure, desondanks noemde docent Ronald Prent van het Casimir Lyceum in Amstelveen het tevreden een 'mooi examen'. Kennen en herkennen was de opdracht en vervolgens analyseren. 'Een pittig examen' vond leerling Penny Gouverneur. Dat beaamde Prent, al vond hij ook: "We hebben dit goed geoefend."

De vwo'ers traden massaal aan voor de samenvatting Nederlands. Auteur van de examentekst was Jos van der Lans die in 1996 voor de Wiardi Beckman Stichting schreef over 'De cultuur van afzijdigheid'. Docent Ida Cranendonk van het Casimir was over die actuele keus zo tevreden dat ze vond dat heel Nederland deze tekst zou moeten lezen. Korter samengevat dan van de vwo'ers werd verwacht: de tolerantie die Nederlanders pretenderen te hebben zou juist niet moeten leiden tot onverschilligheid, maar tot een open houding tegenover anderen en een zich wèl, maar positief, met de ander willen bemoeien. Kim, Bonnie, Els, Lynsey en Tjandra vonden de tekst interessant en goed te doen, alleen kwam de laatste in tijdproblemen.

Examen nummer twee, eveneens in de ochtenduren, was wiskunde voor het vbo-B. Op het Meerstroomcollege in Utrecht constateerde docent drs. B. van den Berg ook al een flinke dosis actualiteit in de opgaven rond het boren van tunnels, water- en energieverbruik. Daarnaast waren er verschillende vragen over 'neutrale' onderwerpen. Van den Berg: "De moeilijkheidsgraad was zeer wisselend. Echte strikvragen zaten er niet bij, wèl wat addertjes onder het gras. En bij de eerste vraag, over de snelheidscontrole op brommers, werd iets te veel de nadruk gelegd op de kennis van steelbladdiagrammen. Wist je niet meer wat dat was, dan kostte dat meteen 14 van de 90 punten!"

Marjolein van Zandens rekenmachine werd op de valreep van het examen gestolen. Ze moest er op het allerlaatste moment ergens een gaan regelen, en ging 'helemaal opgefokt' aan de gang. Toch gokte ook deze pechvogel van de afdeling Elektro op een redelijk resultaat: "De enige echt moeilijke vraag, was de opgave over de watertoren. Verder viel het me mee. Ik had in elk geval tijd genoeg."

De havisten zetten zich 's middags aan de tekst voor Nederlands. Twee artikelen kregen zij onder ogen, die beide een facet behandelden van de discussie rond ziek en gezond. In 'Niets aan de hand in Nederland' beschrijft Bert Bukman de 'gezondheidspaniek' die toeslaat bij een melding als bijvoorbeeld de gekke-koeien-ziekte. Die paniek, zo zegt de auteur, heeft te maken met angst voor de dood, omdat in onze samenleving de dood uit het zicht is verdwenen. De titel van de tweede tekst 'Misdaad in de genen' zegt eigenlijk al voldoende. De auteur slijpt de discussiepunten hierover nog eens aan.

"Het tweede artikel was het lastigst van structuur, maar beide waren qua onderwerp redelijk interessant voor havisten. Een prima keus," prees docent Leo Vos van het Casimir.

Eco II voor vwo begon redelijk. Maar volgens docent A. Wijnand van het Casimir zat het venijn in de staart: "De leerlingen zullen tureluurs zijn geworden bij opgave 5 vanwege de overvloed aan gegevens. Wat de verdeling van de leerstof betreft: er had best wat meer ratio-analyse in mogen zitten ten koste van allerlei resultaatberekeningen. En het is mijns inziens een gemiste kans dat er niets over aandelen in stond terwijl er zoveel aandacht voor de beurs is!" En: "Gelukkig geen annuïteiten", zuchtte Kim Brons opgelucht.