&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT=""> Hoofden koel bij politieke besluitvorming

Tropische examendag leerlingen vbo

Engels- en maatschappijleer-B en een keur aan technische, administratieve en verzorgende vakken op niveau B en C stonden gisteren op het programma van de leerlingen van het voorbereidend beroepsonderwijs. De leerlingen wisten ondanks de hitte de hoofden koel te houden.

"Leuk en niet moeilijk" waren de eerste opgeluchte reacties op het vak Engels vbo-B. Docent Tineke van der Zalm van het Meerstroom College in Utrecht was te spreken over de evenwichtige verdeling van 'gemakkelijk en moeilijk': "Sommige advertentie-teksten waren in pittig Engels gesteld, maar de vragen erbij waren goed te doen. Het werd de leerlingen niet extra lastig gemaakt, men vroeg hoofdzaken, geen details."

Ook waren de teksten niet saai, van moeder Theresa tot Baywatch, misschien door de klachten van voorgaande jaren. De door veel leerlingen gevreesde 'gaten-tekst' de leerling krijgt een tekst met gaten en moet daarin woorden plaatsen, waaruit valt op te maken of hij de tekst begrijpt was volgens Van der Zalm gemakkelijk. Haar leerlingen Câline Trimaedjo en Ghariba El Mansouri, beiden van de afdeling mode en kleding, vonden de gatentekst zelfs 'leuk'. Dat belooft dus goede cijfers.

Maatschappijleer is nog lang geen gangbaar vak. Tot die tijd is er echter een trouwe, maatschappijbewuste groep leerlingen die tot en met het examen maatschappijleer volgt. Het werd de kandidaten van vbo-B gisteren niet eenvoudig gemaakt.

Docent W. Schnack van De Koogmolen in Purmerend kenschetste het examen als "moeilijk maar maakbaar" en voegde eraan toe: "Er zullen geen bijzonder hoge cijfers vallen, waarschijnlijk veel zessen en zevens." De paar examens die hij al nagekeken had, bevestigden zijn vermoedens. Bij één leerling echter had een complete black out toegeslagen. Die zal op 23 juni moeten gaan herkansen.

Het onderdeel 'Mens en Werk' ligt de leerlingen duidelijk beter dan 'Politieke besluitvorming', dat de meesten vrij saai vinden. Maar trouwe krantenlezers, en die vind je bij dit vak, werden wel met actuele vragen geconfronteerd waarover ze nu dagelijks lezen: zo werd er gevraagd wat de taak was van een informateur, en uit welke partijen de coalitie bestond. De meeste leerlingen vonden het 'te doen'. Zij juichten niet, maar waren evenmin in mineur.

De antwoorden van VBO-B