Donderdag 27 mei 1999

Gezond verstand voldoende voor wiskunde-A vwo

Op de eerste echt warme dag werd het de kandidaten niet al te lastig gemaakt. Niettemin kraakten de hersens weer hevig, want de laatste loodjes wegen nu zwaar.

Aardrijkskunde werd een ontspannen afsluiting van het examencircus voor de vbo-B-kandidaten. Voor wie serieus gestudeerd had, was het goed te maken. En het was nog leuk ook volgens docent A. Disveld van het Pascal College in Zaandam: "Toegankelijk en gevarieerd", oordeelde hij. Van alle opgaven met veel afbeeldingen, grafieken en tabellen ging de helft over Spanje. Zoals de tabel van beroepssystemen, waar de leerlingen uit moesten concluderen dat deelname aan de landbouwsector is afgenomen.

Naast Franco's dictatuur en de ETA passeerde ook een aantal vakantiebestemmingen de revue, waaronder Turkije en de Alpen. "Heel actueel, over lawinegevaar en aanslagen van Koerden", juichte Disveld. Ook de vraag waarbij een atlas geraadpleegd mocht worden, uniek voor B-niveau, viel hard mee. Zelfs de omschrijving van begrippen als irrigatie, verzilting, agglomeratie en autonoom gebied kostte de leerlingen weinig moeite. Iedereen verliet tevreden en ruim op tijd de examenzaal. Het examen zat erop. Eindelijk, eindelijk vrij!

Van de leerlingen van vbo en mavo die Frans als keuzevak hadden, werd honderd procent tekstbegrip en aanzienlijk minder grammaticale kennis gevraagd. De leerlingen kregen zowel bij C als bij D gevarieerde teksten, waarbij niet voor het eerst dit jaar de moeilijkheidsgraad van C weer aardig het D-niveau naderde. Peter Dekker, docent aan het Casimir verwachtte de meeste problemen bij de gatentekst: "Wel helpt het vaak als al je iets van het onderwerp af weet. Wat dat betreft waren de onderwerpen afwisselend genoeg."

"Mag je bijna van school, moet je je school nog even in drie uur tijd beoordelen!" spotte Leo Vos, docent Nederlands aan het Casimir. De havo-kandidaten kregen acht onderwerpen voor zich bij het onderdeel Stelopdracht. De leerlingen konden de school beoordelen naar voorbeeld van het dagblad Trouw. "Heel aardig en actueel", prees Vos. "Niet alleen interessant voor de leerlingen, maar ook voor de docenten die best eens willen weten hoe de school er volgens hun klanten voorstaat." Veel van zijn leerlingen kozen dit onderwerp want Vos had ze ingeprent dat de eerste opdracht al jarenlang de eenvoudigste is.

Ward Janssen van het Coornhertlyceum in Haarlem koos het onderwerp 'Over smaak valt wèl te twisten!', waarbij hij tot de slotsom kwam dat smaak ondergeschikt is aan kwaliteit.

Epiek. Kernauteur Homerus. Aan deze drie woorden gaan jaren onderwijs Grieks vooraf, die eindigden in een examen waarin de gymnasiasten, evenals bij hun examen Latijn, werden geconfronteerd met actualiteiten. Docent Wout de Lange: "Het besef hoe klassiek de actualiteit is, is een bezit voor altijd. Het was boeiend in de examentekst te zien hoe tegen de mythologische achtergrond van de beroemde Trojaanse Oorlog menselijke eer en aanzien een belangrijke rol speelden. Deze tekst over een conflict tussen landsbelang en eigenbelang was wel bijzonder actueel." Ate Poch en Femke Kaulingfieks vonden het examen niet echt moeilijk, maar kwamen in tijdproblemen door de grote hoeveelheid leeswerk.

Verontwaardigd was hij, docent scheikunde Jos van Koekenbier van het Casimirlyceum, nadat hij het examen scheikunde vbo/mavo bekeken had. De vraagstukken waren "mooi", maar Koekenbier vond het vrij lastig dat er zoveel leeswerk in de opdrachten zat. Daar houden mijn kinderen niet zo van." En zijn onvrede werd gewekt door het feit dat de kandidaten "opeens een stuk van honderd woorden voor het milieubureau moesten schrijven. Waarom moet dat opeens? Daar zijn ze niet voor in de stemming en dat hebben ze nóóit geoefend!" De leerlingen dropen stilletjes af. Alleen Marciano Birjmohun liet bedrukt weten dat het examen veel te moeilijk was.

Bij het havo-examen Engels kregen de leerlingen zeven teksten. Geldwitwasserij, de afschaffing van de slavernij, en de helmen van Engelse bobby's waren enkele onderwerpen waarover niemand te klagen had en die ook niet tot tijdnood leidden. "Leuke afwisselende teksten", prees docent Ada Schotting van het Amstelveen College. Zij zag in de tekst over de cd-verkooprecords van Oasis, afgezet tegen de plaat Sergeant Pepper van de Beatles, wel een 'ademstokkertje': "Weet de leerling anno 1999 nog wel wie de Beatles zijn?" Verder stelde de docente de zin van de 'gatenteksten' ter discussie.

De vwo-kandidaten maakten 's middags wiskunde A. Het was volgens docent Niek Nieboer een "zeer goed te maken examen, zeker voor de geoefende leerling. Er zaten veel vragen bij die geen speciale wiskundige technieken vereisten, maar gewoon gezond verstand. Eigenlijk geen gekke dingen, maar alleen herkenbare vragen. Opvallend was dat er niets gevraagd werd over lineair programmeren, een onderdeel dat er andere jaren vrijwel altijd in zat. Verder weinig tot geen kansberekenen. Kortom met wat kennis, goed lezen en een redelijk verstand kon iedere leerling een eind komen." Vandaag is het voor de meeste leerlingen de laatste examendag. Alleen de vwo'ers met filosofie of muziek in hun pakket komen maandag nog terug.


[Voorpagina] [Nederland] [Buitenland] [Telesport] [De FinanciŽle Telegraaf] [Xtra]

© 1998 De Telegraaf-i. Alle rechten voorbehouden