Woensdag 26 mei 1999

Te veel vragen bij kunstvakken

Het is alsof de examenkandidaten de kunstvakken vooral niet cadeau mogen krijgen. Zijn de vragen niet moeilijk, dan zijn het er nog altijd erg veel. Zo veel, dat het bij mavo kunstgeschiedenis en havo muziek gisteren lastig was goed te scoren. Ook de vwo'ers met economie klaagden over de stapel werk. Voor de rest leek het een rustige examendag.

In twee uur de afgelopen tweehonderd jaar beschrijven. Voor die zware opgave zagen de mavo-kandidaten kunstgeschiedenis zich gisterochtend geplaatst. De examenmakers leken een handige methode bedacht te hebben om dat te doen: In het examen werden verschillende musea met elkaar vergeleken. Het ging echter niet om de collecties maar om de architectuur.

Tijdnood
De meeste leerlingen kwamen in tijdnood. "Goed te doen, maar bijna allemaal open vragen, veel te veel!", verwoordde Marcia van Vegten de ergernis van alle kandidaten van het Amstelveen College, locatie Casimir.

Bovendien was volgens docent R. Prent niet iedere opdracht even duidelijk: "De vraag over de Kunsthal in Hamburg had specifieker gekund. Het was niet duidelijk of ook de bepalende symmetrische tuin opgevoerd mocht worden als een reden waarom het gebouw voornaam overkomt."

Muziek
De ochtend werd op het havo kunstzinnig voortgezet met muziek. De leerlingen vonden het examen niet moeilijk, maar het was een slijtageslag. "Het tempo lag erg hoog", vond P. van Wildenburg, docent van het Haarlemse Coornhert Lyceum. "Een uur en drie kwartier lang aan één stuk geconcentreerd naar muziek luisteren, dat is heel zwaar. Als je even werd afgeleid, was je de draad kwijt." Als ieder jaar hadden de meesten ook problemen met het dictee, waarin een notenbalk moest worden voltooid.

Als je zo aandachtig moet luisteren, kan het maar beter naar mooie muziek zijn. Gelukkig was dat ook zo, volgens de Coornhert-leerlingen. Vooral het muziekstuk 'O magnum misterium' van de componist T.L. de Victoria vonden ze prachtig. Verder Bach, Haydn, Holst en enkele variaties op Andriessens 'In Holland staat een huis', die gemengde reacties opleverden. De enige popmuziek kwam van Sting. Dat had van de kandidaten best ruiger gemogen.

Kok
Uit het examen Frans voor het vwo blijkt dat Kok zich tegenover zijn Franse collega Jacques Chirac niet hoeft te schamen over zijn geringe ervaring met de computer. Uit de eerste tekst bleek dat Chirac, staande voor een compleet uitgeruste pc in de Bibliothèque Francois, aan Mitterrand vroeg: "Waar zit nu de muis?"

De kandidaten kregen maar twee eenvoudige teksten. "De vier overige teksten moesten zorgvuldig gelezen worden om een voldoende te halen", maakte docent P. Dekker van het Casimir zich zorgen. Een weggever was het inderdaad niet: kandidate Bibiane Bouquet noemde de teksten leuk, maar vooral de laatste erg pittig. Fenje Bolt vond dat er veel moeilijke woorden in zaten, ondanks de steun van haar opa en oma tijdens de voorbereiding. "De vragen weken ook nogal van de tekst af."

Tijdens Engels konden de mavo-leerlingen van het Amstelveen College 's middags lekker onderuit zakken. Ze vonden het eensgezind bijzonder eenvoudig. "Waren alle examens maar zo", riep Aimée Molleman uit. "A piece of cake", reageerde Sanne van Weerdenburg in stijl.

Damesvoetbal
Hun docent B. Beuse omschreef het als een evenwichtig examen, zonder uitschieters: "Onderwerpen waar leerlingen zich heel goed mee kunnen identificeren, zoals op D-niveau de tekst over de Engelse kampioen damesvoetbal, of de tekst over het gevaar dat je loopt als fietskoerier in een grote stad. Veel studenten halen daarmee geld binnen om hun studie te kunnen voltooien." De invuloefening was dit jaar de gemeenschappelijke tekst voor C en D, over chain-gangs, gevangenen die door kettingen aan elkaar verbonden werken aan een spoorweg of gebouw. "De meeste andere C-teksten vielen wat tegen", oordeelde Beuse.

Ook de havisten van het Casimir hoefden 's middags niet op het puntje van hun stoel te zitten. Hun examen wiskunde-B vonden ze heel acceptabel. Hoelang kan een kip in de koelkast worden bewaard en wat is de kortste verbinding van het waterleidingnet naar de hoofdkraan van een woning? "Een vervelend rekenonderdeel in de eerste opgave en een pittige vraag drie. Maar als ze hun technieken beheersen, moet een voldoende goed te maken zijn!", constateerde onze reactie-begeleider en wiskundedocent Niek Nieboer.

De leerlingen kwamen er soepel doorheen. "Goed te doen en tijd genoeg", stelde Bart Schuring tevreden vast. "De eerste opgave was lastig", vond Raymond Verheuvel. Sven Schuitema vond het "moeilijk zoals altijd", al gaf hij toe dat de opdrachten vol zaten met standaardsommen.

Docent R. van Haaster van het Amstelveen College zag het examen economie-I voor vwo duidelijk zonniger in dan de kandidaten. "Voor de geoefende leerling geen grote problemen", zegt hij droogjes. Het Keynesiaanse model, de concurrentiepositie van Lovers Rail en de betalingsbalans van een ontwikkelingsland, in zijn ogen kon het allemaal goed door de beugel.

Het bleek echter een regelrechte ramp, alweer vanwege de enorme hoeveelheid werk. Matin Wasei, Bonnie Luyten en Bibiane vonden het bijzonder moeilijk en vooral: te veel. "Ik moest zoveel schrijven dat mijn hand pijn deed. Ik had geen tijd om de vragen die ik had overgeslagen nog over te lezen", mokt Ale Poch.

Docent Van Haaster zei nog te hopen dat niemand zich heeft laten verrassen door de opgaven met de grote pijlenschma's over overheidsfinanciën en arbeidsmarkt. Die hoop lijkt tevergeefs.


[Voorpagina] [Nederland] [Buitenland] [Telesport] [De FinanciŽle Telegraaf] [Xtra]

© 1998 De Telegraaf-i. Alle rechten voorbehouden