Maandag 17 mei 1999

Klachtenregen rond examens

Aardrijkskunde havo moeilijker dan vwo

Telefoon en e-mail staan niet stil bij de LAKS Scholieren Organisatie. Afgelopen dagen kwam een stroom van klachten binnen over het havo-examen wiskunde A en vwo-biologie. Ongetwijfeld zullen de havisten die gisteren aardrijkskunde maakten, óók hun nood op 020 - 625.72.88 hebben geklaagd. Want: een grote dosis klachten kan leiden tot het ophogen van de normering!

De leerlingen van vbo/mavo-C en -D hadden gistermorgen aardrijkskunde. Hun studie-onderwerpen, Spanje en 'De Nederlanders en hun vakantiebestemmingen', lagen mooi over de vragen verdeeld. Docenten W. Schmitz en Peter Dekker van het Amstelveen College hadden dan ook geen klachten. Hooguit kon in het C-examen vraag 39 voor verwarring zorgen omdat de vraagstelling vaag was. Het examen voor D was 'echt gemakkelijk', volgens docenten en leerlingen. Het examen was nagenoeg gelijk aan dat van het C-niveau. Fijn voor de kandidaten natuurlijk, maar toch niet helemaal eerlijk.

Luidruchtig

Onne Bakker vond het examen eenvoudig: "Alleen jammer dat je er later niets meer aan hebt", en Vossima Abousellam uitte haar ongenoegen over luidruchtige docenten die behóren te surveilleren, maar "fluisteren en lopen en iedereen daarbij storen". Vier, vijf, zes jaar hebben docenten gepraat, willen ze nu even stil zijn?

De havo-leerlingen zat het niet mee bij hun aardrijkskunde-examen. Docent Bert Bakels: "Het was niet eenvoudiger, misschien zelfs een beetje moeilijker dan het vwo-examen! Het was wel een gevarieerd programma. De vragen waren echt pittig, al zaten er ook een paar weggevertjes in, bijvoorbeeld over Schiphol en Rotterdam. Maar het onderdeel Frankrijk was bijzonder lastig en dan met name de vragen over Parijs en de grootschalige stedebouwkundige projecten."

Sven Schuitema van het Casimirlyceum schudde de antwoorden echter uit zijn mouw, had alleen wat moeite met het onderdeel 'mainports'. Maar Ward Janssen van het Haarlemse Coornhertlyceum was uitermate somber gestemd. "Ik ben al geen aardrijkskundig genie, vooral 'landschap' is een ellende, maar dit had wel wat minder gemogen. Ook Frankrijk viel hartstikke tegen."

Zingende kweker

Leerlingen van het vwo maakten eveneens aardrijkskunde. Diverse onderdelen van Nederland, (geografie, landschap, milieu), Marokko en internationalisering stonden op het programma. Bibiane Bouquet kwam in tijdnood door het onderdeel internationalisering, Ilona Graf vond het moeilijker dan de oefenexamens en Albert Nus gokte wel op een 7, maar had liever multiple choice gehad. Docent Bakels was het eens met Albert Nus: "Een béétje leerling haalt een zeven!" Hij vond het examen redelijk, er waren weinig twijfelgevallen, geen onbegrijpelijke figuren en nogal wat vragen leidden zijns inziens tot "voorspelbare antwoorden". "Alleen de vraag over Singapore en over de zingende kweker waren een beetje vergezocht."

Van Gogh figureerde in de examens natuurkunde van vbo/mavo-C en -D. De leerlingen kregen het portret onder ogen waarin de schilder, het hoofd in verband nadat hij zijn oor afgesneden heeft, zichzelf portretteert in een spiegel. Vraag: welk oor heeft Van Gogh nu afgesneden? "Een leuke puzzel-opgave", vond docent F. Henrichs van het Amstelveen College. Hij vond het examen helemaal uitstekend te doen. Soms wat lastige berekeningen zoals die over de gieter, het koken op benzine en de hartbewaking, en een mooie 'instinker' waarbij 75 plus 75 géén 150 was! Maar er bleven genoeg echt gemakkelijke vragen over. "Een vette voldoende!", schatte Tim de Leeuw tevreden. Minder gelukkig was Syreetha Mijnals. Ze moest een uur voor het examen een ontstoken verstandkies laten trekken. Toen de verdoving was uitgewerkt, hielp geen pijnstiller meer en moest Syreetha vertrekken. Nu moet ze in de herkansingstermijn opnieuw dit examen doen.

Docent A. Bruins Slot schreef in haar beoordeling dat het havo-examen biologie wel door veel van haar leerlingen "pittig" gevonden zou worden. Maar nee. Daan Post, die klaagde dat het te veel was, was wel een uur voor tijd weg. En zijn klasgenoten bleken optimistisch gestemd. Esther Derijcke was alleen gestruikeld over de vraag over 'prinses Alice die hemofilie had'. "Vreselijk! Daar kwam ik echt niet uit!"

De docente van het Casimir was heel tevreden. "Al werden er relatief veel ecologievragen gesteld, de opgaven waren toch goed over de stof gespreid. De vragen werden voorafgegaan door leuke, zo niet interessante teksten om te lezen. Plezierig was ook dat de vragen vooral toepassingsgericht waren, méér dan in voorgaande examens."

De vwo'ers verdiepten zich 's middags in hun opgaven voor wiskunde-B. Eén meevaller was bijzonder aardig: docent F. Oord ontdekte dat opgave 2 praktisch een kopie was van een examenopgave van enkele jaren geleden. Het examen was sowieso niet buitengewoon moeilijk. Docent Oord: "De meeste vragen waren standaardvragen, die uitgebreid bij de voorbereiding aan de orde zijn geweest. Er zaten geen valkuilen in. Een goed, representatief examen met evenwichtig gespreide opgaven." Jesse Meijers zag het anders: "Heel moeilijk. Echt heel veel moeilijke lange vragen. Maar ja, dat heb je bij wiskunde-B."

Op het Amstelveen College worden de kandidaten die het examenlokaal uitkomen liefderijk opgevangen door de 'troetelmoeders'. Volgens jarenlange traditie zorgen dezen voor hapjes en drankjes. De leerlingen (en hun ouders) stellen dat ontzettend op prijs. Het is een traditie die navolging verdient op alle andere scholen!


[Voorpagina] [Nederland] [Buitenland] [Telesport] [De FinanciŽle Telegraaf] [Xtra]

© 1998 De Telegraaf-i. Alle rechten voorbehouden