Dinsdag 18 mei 1999

Schrijfkramp door tijdnood geschiedenis

Brief havisten aan paus

In de examenlokalen hing gistermorgen zowel de sfeer van de Middeleeuwen als van de vorige eeuw-wende, want van vbo tot en met vwo werd er examen geschiedenis en staatsinrichting over deze onderwerpen gedaan. De leerlingen die ook 's middags nog een examen moesten doen, waren te beklagen, want schrijfkramp en 'lamme handjes' heersten na afloop alom.

De leerlingen van vbo en mavo deden een 'gemengd' examen, deels bestaand uit open, deels uit gesloten vragen. Leerlingen Johnny Kouw en Onne Bakker van het Amstelveen College concludeerden dat het examen weliswaar niet moeilijk was, maar: "Er was òf te veel examen, òf te weinig tijd." Tijdnood dus. Docent W. Schmitz betreurde het dat het D-examen "verdacht veel" leek op het C-examen, dat alleen iets meer meerkeuzevragen bood. Een verschil in moeilijkheidsgraad moet er zijn, en dat was hier niet goed aantoonbaar. Verder vond hij het examen: "Weinig verrassend."

Ook de havisten deden schrijfkramp op. Liefst negen A4-tjes pende Ward Janssen van het Coornhertlyceum in Haarlem vol. In staccato bestempelde hij het examen als "pittig, best moeilijke vragen, veel, maar wel te doen." Hij was uitermate tevreden over het feit dat hij, in het kader van de geschiedkundige schrijfopdracht, als middeleeuwse monnik een brief aan de paus mocht schrijven. De monnik moest de paus aan de hand van de toestand in de wereld, als een middeleeuwse G.B.J. Hiltermann, adviseren over de wenselijkheid toenadering tot Mongolië te zoeken. "Blij dat de schrijfopdracht geen staatsinrichting was. Dit was een heel wat leuker onderwerp", vond Ward.

Weggevertjes

Docent W. Schmitz van het Amstelveense Casimir Lyceum ontdekte drie 'weggevertjes' in dit havo-examen (de vragen 11, 15 en 19), maar de vragen 22 en 23 over de encycliek Rerum Novarum waren weer erg lastig. Over het niveau had de docent geen klachten, wel over de overstelpende hoeveelheid werk die de leerlingen moesten verrichten. "Veel leerlingen waren bezig tot het bittere eind." Tijd om na te kijken had niemand daardoor meer. Thais Jongerling constateerde een lamme arm, Harriët Roberson en Reinier Meijer vonden het eenparig: "Véél!!"

Het dreigt eentonig te worden, maar ook de vwo-kandidaten kwamen in grote tijdnood bij geschiedenis. Hun docent van het Casimir M. Schuivens vond het examen ook wat eenzijdig. "Er werden 24 vragen gesteld. Over de middeleeuwse kruistochten en de Mongolen werden heel weinig vragen gesteld, terwijl het onderdeel huisvesting heel uitgebreid aan bod kwam. Sommige vragen waren bovendien wat vaag geformuleerd, maar het niveau werd niet als te moeilijk ervaren. Het was wel ongelooflijk veel." En gedurende hun schoolcarrière zullen Lodewijk Schuring, Annemarie de Weijer, Paul de Liefde en Heleen Walg het zelden zo volmondig met een leraar eens zijn geweest.

Vijfenveertigduizend kandidaten van vbo en mavo niveaus C en D besteedden de middaguren aan wiskunde. Na de verplichte vakken Nederlands en Engels is wiskunde op vbo en mavo daarmee het examenvak met de meeste kandidaten.

Rekenwerk

Deze grote groep kandidaten kreeg de punten niet cadeau. Docent Winkelman van het Casimir vond de 'snoepgoed-opdracht' voor C een "lastige algebra-opgave voor dit niveau." Daarnaast blonk het C-examen niet uit door duidelijkheid en vergde te veel rekenwerk. Ook een opgave over parketleggen was volgens Winkelman weer "moeilijk".

Voor de D-opgaven citeren we Winkelman zeer nauwkeurig: "De opgave met als thema 'dozen' wekte de indruk een kwadragrafisch verband te zijn, maar dat was niet zo. Het is een echte 3e-graads kromme. Bovendien doet de maker van deze opgave alsof je een grafiek uit de losse hand kunt tekenen! Wat wordt er hier eigenlijk getoetst? De kennis of het zelfvertrouwen van de leerling?" Na de tirade van deze docent kunnen we verwachten dat de LAKS-klachtenlijn niet stil zal staan, in de hoop op opwaardering. Ghislaine Veltman en Bianca Kemper vonden het een moeilijk examen. Voor Onne Bakker viel het mee. Gelukkig, tòch een tevreden geluid.

Goede vragen

Scheikunde hield de havo-kandidaten gistermiddag drie uur lang bezig. Docent Jos van Koekenbier zag tot zijn vreugde dat de kandidaten een simpele vraag als binnenkomer kregen: "een leuke bananenstrip met toepasselijke vragen." Pas daarna werd het lastig. Het examen besloeg achtendertig vragen. "Het waren veel, maar wel goede vragen" was het oordeel van de docent. Alle behandelde onderwerpen waren goed gespreid, het moeilijkst naar zijn oordeel was het interpreteren van een grafiekje. De docent was optimistisch over de resultaten. "Ik verwacht van alle leerlingen hier, net als in het vwo, een voldoende!"

Maar Fab Engelsbel en Femke Heijma, twee vwo-kandidaten waren het niet met hun leraar eens. "Het examen was veel te moeilijk." Van Koekenbiers argumenten: "Leuke onderwerpen, zeker de vraag over Cola die tijdens het praktisch schoolonderzoek toevallig behandeld was" en "Eenvoudig te maken examen. Er worden geen hoogstandjes meer verwacht op het vwo-examen", wezen de dames verontwaardigd van de hand. Volgens de kandidaten was het aanzienlijk lastiger dan de voorgaande jaren.

Praatpaal, hulp en raadsman Jan de Buschauffeur, de bijnaam die de vwo-leerlingen van het Casimir aan conciërge Jan Knotter gaven, is de eerste die het wel en wee aanhoort van de nerveuze kandidaten. "Jan heb je een passer voor me te leen?" "Jan het was véél te moeilijk" "Jan het antwoord moest 17 zijn. En nou heb ik 16. Wat denk je, zou ik een punt daarvoor krijgen?". Jan Knotter wil via de krant alle leerlingen van 'zijn' school, maar ook alle kinderen elders, sterkte en succes toewensen.


[Voorpagina] [Nederland] [Buitenland] [Telesport] [De FinanciŽle Telegraaf] [Xtra]

© 1998 De Telegraaf-i. Alle rechten voorbehouden