Het begin: de aanval op Koeweit

Het conflict in de Golfregio begint op 2 augustus 1990. Na mislukte onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van Irak en Koeweit over de olieprijzen, besluit de Iraakse leider Saddam Hoessein - de onbetwiste heerser van het land na de slepende oorlog met Iran - tot een drastische maatregel. Hij neemt Koeweit in. In een mum van tijd wordt het kleine oliestaatje overweldigd.

Diezelfde dag nog besluit de Amerikaanse president George Bush tot het instellen van een economisch embargo tegen Irak. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties volgt al snel. Nadat Saddam Hoessein weigert zijn troepen terug te trekken, wordt een tweede tegenmaatregel genomen: de VS starten Operatie Desert Shield.

Om de omliggende Arabische landen te vrijwaren van verdere Iraakse agressie begint een omvangrijke troepenverschuiving. Onder leiding van generaal Norman Schwarzkopf en luchtmachtbevelhebber Charles Horner wordt een hoofdkwartier ingericht in Saoedi-Arabië. Binnen 35 dagen weten de geallieerden een luchtmacht te stationeren die in omvang gelijk is aan die van de Irakezen.

Intussen doet de VN-Veiligheidsraad poging na poging om de Irakezen te bewegen Koeweit te verlaten. Als Saddam ook een laatste deadline laat verstrijken, is de maat vol. Op 15 januari is het afgelopen met Desert Shield. Desert Storm begint.

De cijfers:
72.000 manschappen worden naar Saoedi-Arabië gebracht. Met hen wordt 100.000 ton aan goederen overgebracht.