De voorgeschiedenis
Desert Shield
Desert Storm
Desert Strike
de wapeninspecties

De hoofdrolspelers
Bill Clinton
Saddam Hoessein

De wapens
Het westen
Irak