Irak doet moeilijk bij wapeninspecties

Eind oktober brak Saddam Hussein met de ontwapeningscommissie van de Verenigde Ntaies(VN), de United Nations Special Commission on Iraq(UNSCOM). Hij deed dit uit woede over het voortduren van de economische sancties die Irak werden opgelegd na de Iraakse invasie van Koeweit in 1990. Daarnaast Eist Bagdad ook het hoofd van UNSCOM-chef Richard Butler, die door Irak wordt beschuldigd als spion van Amerika en Israel.

Er zijn in het verleden meerdere akkoorden met Saddam afgesloten, waarin duidelijk afspraken gemaakt werden over wapeninspecties. Deze afspraken zijn gemaakt nadat duidelijk was geworden dat Irak ten tijde van de golfoorlog in staat was om biologische en chemische wapens te produceren. Om deze afspraken krachtt bij te zetten, kreeg Irak een economisch embargo opgelegd, dat zal voortduren totdat de inspecties zijn afgerond.

Het olie-embargo, dat de Iraakse economie heeft verlamd, wordt pas opgeheven als vaststaat dat Bagdad zijn arsenaal aan massavernietigingswapens heeft vernietigd. De UNSCOM vermoedt echter dat Irak nog steeds chemische en biologische wapens verborgen houdt voor de inspecteurs. Dat is de reden waarom de VN-Veiligheidsraad weigert om toe te geven aan Saddams verlangens. De raad eist een onmiddelijke en onvoorwaardelijke hervatting van de wapeninspecties. Irak is hier niet van onder de indruk.

Uit het rapport van de inspectie blijkt dat Irak over vijf soorten biologische wapens en drie chemische wapens beschikt. Volgens de overeenkomst moet Irak inzicht geven in de huidige hoeveelheid wapens die ze nog heeft of kunnen produceren. Saddam staat dit toe, maar al snel rijst het vermoeden dat er minder getoond wordt, dan er in werkelijkheid aanwezig is. De druk op de inspecties neemt toe.

Nadat Irak diverse keren de afspraken rondom de wapeninspectie heeft geschonden, is het in februari weer zo ver. Koffie Annan kan op het nippertje een aanval van de Amerikanen voorkomen en er worden opnieuw afspraken gemaakt. Inmiddels is de bedoeling dat binnen niet al te lange tijd de inspecties afgerond worden. Totdat in oktober een Frans laboratorium sporen en resten van zenuwgas en ontsmettingsmiddelen vindt op Iraakse raketten. Het zou daarbij gaan om het VX-gas. Bagdad belemmerd dan in december opnieuw een onderzoek door het ontwapeningsteam. De Iraakse vice-premier Tareq Aziz hekelde het voortduren van de sancties, die al vanaf 1990 bestaan. Om Irak tot meewerken aan de inspectie te dwingen is de VS in samenwerking met Groot-Brittanie nu Operatie Desert Fox begonnen.