Biologische wapens

Bekend is op dit moment dat Irak in ieder geval vijf verschillende biologische wapens kan produceren.Een korte opsomming.

Anthrax
Deze bacterie, die vaak dodelijk is, veroorzaakt hoge koorts, moeilijke ademhaling, een pijnlijke borst en kan bloedvergiftiging veroorzaken. Antibiotica wereken vaak niet meer na een korte periode te zijn gebruikt. De Verenigde Naties(VN) betwijvelen de opgegeven hoeveelheid. Zij denken dat het eerder drie tot vier keer zoveel is.

Botulinum toxin
Ook een bacterie. Deze veroorzaakt misselijkheid, constipatie, dorst, algehele zwakte, rillingen, duizeligheid, slecht zicht, verkleinde pupillen. Soms veroorzaakt het ook verlamming en ademhalingsstoornissen. Heel soms kan zelfs de dood intreden. Volgens de VN heeft Irak hiervan twee keer zoveel als ze zelf claimt.

Aflatoxin
Een schimmel die groeit op gewassen. Het veroorzaakt interne bloedingen en leverkanker.

Ricin
Ricin kan gebruikt worden als een pesticide of als een biologisch wapen. Het dood cellen en bij sterke inademing en circulering in het bloed, veroorzaakt het de dood binnen twee dagen. Het kan ook geinjecteerd worden.

Gas gangrene
Een contaminant. Veroorzaakt open wonden en gangreen. Het gif doodt spiercellen, veroorzaakt shock en soms de dood.