&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

KIM-werker stut voor het MKB

Afgestudeerde hbo'ers en academici hebben, als startpunt voor hun carrière, vaak een voorkeur voor grote bedrijven. Vooral multinationals zijn populair. Kleine bedrijven worden over het algemeen minder interessant gevonden. Volgens het Midden- en Klein bedrijf (MKB) is dit een groot misverstand. Juist een klein bedrijf biedt goede mogelijkheden voor een succesvolle carrière.

Ook het ministerie van Economische zaken is deze mening toegedaan. Daarom kunnen ook in 1999 vierhonderd bedrijven die kleiner zijn dan 100 werknemers gebruik maken van de KIM-regeling.

KIM staat voor Kennisdragers In het Midden- en Kleinbedrijf en die kennisdragers zijn in dit geval afgestudeerde academici en hbo'ers. Zij zijn als dragers van de nieuwste kennis waardevol voor het MKB. Veel bedrijven willen graag vernieuwen maar hebben hier geen tijd of geld voor. De KIM-regeling maakt het deze 'kleine bedrijven' door een loonkostensubsidie mogelijk een hoger opgeleide in te huren voor minimaal een jaar. Daarnaast krijgt de werknemer die via de KIM-regeling in huis komt, een jaar lang ondersteuning van een adviseur van Syntens, de uitvoerende instantie.

De voordelen van een start in het MKB zijn volgens de bedrijven zeer groot. Afgestudeerden krijgen meteen een grote eigen verantwoordelijkheid, ze zijn geen nummer in het bedrijf, de lijnen naar de directie zijn kort en ze kunnen snel doorstromen. Daarnaast is iedereen nauw betrokken bij het product, bij de ontwikkelingen van de vernieuwingen en vooral: bij het eindresultaat.

De KIM-regeling loopt al een paar jaar. Met goed resultaat, volgens Syntens, het innovatienetwerk voor ondernemers. Te bewijze heeft men een krant uitgegeven: de KIM-Banenkrant. Daarin vertellen twintig oud-Kimmers van hun wederwaren.